Sustainable Wind Turbines Software (SWTS) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Sustainable Wind Turbines Software (SWTS)

In de Noordzee maar ook op het vaste land van Nederland vindt de energietransitie volop plaats. Er wordt geïnvesteerd in zonne-energie, windenergie en vele andere vormen van duurzame energie. Offshore windenergie is een belangrijk onderdeel van de energietransitie in Nederland. De offshore windenergie sector kan in 2030 50% van de elektriciteitsvoorziening van Nederland opwekken. Voorwaarden voor een succesvolle implementatie van grootschalige offshore windenergie liggen in een doorgezette kostenreductie in het energiesysteem. Daarnaast is optimalisatie noodzakelijk om de benodigde schaalsprong te kunnen maken in het beheer en onderhoud van windturbines. In dit project is het doel om data te gebruiken uit windturbines om beter te kunnen voorspellen wat daar van de materiele staat is. Dotx heeft de afgelopen jaren ‘The Dotx Wind Turbine Controller’ (DWTC) ontwikkeld. ….De DWTC heeft op elk moment toegang tot essentiële meet-en regel-data. Echter, met deze data wordt niets gedaan. In dit haalbaarheidsonderzoek zal worden gekeken naar de mogelijkheid om met behulp van deze data en Artificial Intelligence de kosten van windturbines te verlagen. Daarbij kan gedacht worden aan (1) het verlagen van de onderhoudskosten, (2) het verlengen van de levensduur van een wind turbine (Lifetime Extension), en (3) het verbeteren van de elektriciteits-opbrengst (‘yield’).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.