Systeemintegratie Rekenmodellen Glastuinbouw 2.11 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Systeemintegratie Rekenmodellen Glastuinbouw 2.11

In het IPC project Systeemintegratie Rekenmodellen Glastuinbouw 2.0 worden door middel van preconcurrentiële samenwerking tussen toeleverende bedrijven in de topsector glastuinbouw rekenmodellen ontwikkeld. Penvoerder STOREKA behartigt de belangen van de bedrijven hierin en TNO treedt op als kennisleverancier. Het doel van het IPC is om door innovatie de gezamenlijke concurrentiepositie van de bedrijven in de internationale markt te versterken. Nederland is koploper en wil dat blijven. Rekenmodellen versnellen het ontwerpproces, verbeteren de kwaliteit van het ontwerp en vergemakkelijken de communicatie tussen bedrijven. Vier collectieven werken aan rekenmodellen en zijn als volgt te verdelen: essentiële productinnovaties (Koplopers: nieuwe producten), ventilatiemechanieken voor de maatwerkkas (Toeleveranciers: integratiemodellen), nieuwe kasdeksystemen (R&D kasdeksystemen: duurzame kassen); crossovers (uitwisseling van rekenmodellen uit verschillende sectoren).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.