Systeemintegratie studie naar Open Flexibele Energienetwerken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Systeemintegratie studie naar Open Flexibele Energienetwerken

Doel:
Het project 'Systeemintegratie studie naar Open Flexibele Energienetwerken (SOFIE)' heeft als doel:
• Identificatie en valideren van essentiële socio-technische factoren en operationele thema’s voor open flexibele energienetwerken
• Toetsen van de bijdrage van populaire verkenningsfasetools (scans en atlassen) aan de geïdentificeerde socio-technische factoren en operationele thema’s.
• Inzicht geven welke aanvullende gegevens tijdens verkenningsfasen in tools verzameld moeten worden zodat besluitvorming effectiever verloopt.


Aanleiding:
De complexiteit en dynamiek van regionale geïntegreerde energienetwerken neemt toe door de wisselende rollen van producenten en consumenten, de nieuwe soorten energiedragers en schommelingen in vraag en aanbod van energie. Gemeenten, producenten en leveranciers verkennen hun regionale mogelijkheden aan de hand van processen en tools als energiescans en atlassen waarvan de effectiviteit momenteel nog onvoldoende bekend is.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.