Systeemintegratie voor duurzame energieproductie op de Waddenzee | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Systeemintegratie voor duurzame energieproductie op de Waddenzee

Doel:
Doel van dit project is het vaststellen van de technische haalbaarheid en kwantificeren van de economische haalbaarheid langs de gehele offshore en onshore waardeketen (van productie tot eindgebruiker) van de ontwikkeling van een geïntegreerd multi-stakeholderconcept op de Noordzee om aardgas te winnen en dit gas - op basis van CO2 opslag (CCS) in hetzelfde gasveld - om te zetten in groene elektriciteit (G2P) en te transporteren via offshore wind infrastructuur.

Resultaat:
Nieuwe kennis en inzichten uit dit onderzoeksproject zullen worden gebruikt om:
- Het huidige business model van een klassiek gaswinningsmodel te transformeren naar een G2P-CCS model dat is geïntegreerd met systemen op de Noordzee en met relevante waardeketens voor duurzame energie.
- Een prijs- en marktstrategie om de stroom efficiënt te kunnen vermarkten.
- Een communicatiestrategie en stakeholder management plan om het concept te introduceren.
- Een GO/NoGO beslissing te onderbouwen om de vergunningprocedure te kunnen starten en vervolgens te investeren in de bouw van een productiefaciliteit.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.