Systeemontwerp Power to X | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Systeemontwerp Power to X

Doel:
Het doel van het Urban Energy project ‘Systeemontwerp Power to X’ (SPX) is om kennis en inzicht te genereren voor het ontwikkelen van een blauwdruk om tot een full-scale demonstratie van het PtX systeem te kunnen komen.

Korte omschrijving:
Activiteit - Uitvoerders ;
Ontwikkeling HTO en warmtelevering - KWR, Aveco de Bondt, Waternet
Ontwikkeling Waterstoftechnologie - PitPoint, TU Delft, Aveco de Bondt, Waternet
Ontwikkeling DC netten - TU Delft, Aveco de Bondt
Technische systeemintegratie - KWR, Aveco de Bondt
Niet-technische systeemintegratie - Allied Waters, KWR, PitPoint, Aveco de Bondt
Projectmanagement en disseminatie - Allied Waters, KWR, PitPoint, TU Delft, Aveco de Bondt, Waternet

Aanleiding:
Bij de verdere omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen vormt de opslag van energie een grote uitdaging om onbalans en verzwaring van het elektriciteitsnet te voorkomen. Mede in dit licht zullen in de toekomst naar verwachting waterstof en warmte een cruciale rol gaan spelen als belangrijke energiedragers in duurzame energiesystemen.
KWR, TU Delft, Allied Waters, Aveco de Bondt, Waternet, PitPoint en Stedin hebben een hoog-innovatief, integraal concept ontwikkeld (Power to X, PtX), waarbij met behulp van de zonne-energie, regenwater en warmte uit oppervlaktewater een viertal producten kan worden geleverd:
• Waterstof;
• Warmte bij 40-60°C;
• Elektriciteit;
• Demi-water.

De conversie van met name elektriciteit uit zonne-energie naar andere energiedragers, waterstof en warmte, kan zorgdragen voor een betere balancering van het elektriciteitsnet en een sterke uitbreiding van het elektriciteitsnet voorkomen. Het concept draagt hierdoor bij aan de ambitie van de TKI Urban Energy om binnen de bebouwde omgeving een groot deel van de benodigde energie duurzaam op te wekken door inzet van zonne-energie en warmteopties.

Resultaat:
SPX zal kennis en inzicht genereren voor het ontwikkelen van het elektriciteitsnet, het waterstofsysteem, het warmtenet, de technische en niet-technische systeemintegratie, en de business case van PtX.

Na afronding van dit project ligt er een blauwdruk voor de realisatie van een full-scale Power to X demonstratie in Nieuwegein, waar een 8,7 MWp PV installatie gebouwd wordt. De locatie van de zonneweide en andere PtX-installaties is een gebied aan de oostkant van Nieuwegein, waarin veel mogelijkheden zijn voor de afzet van energie in de vorm van warmte, waterstof of elektriciteit uit het project. Voor elk van de PtX producten zal een markt worden ontwikkeld. Het PtX systeem zal o.a. 900 nieuwbouwwoningen in de wijk Rijnhuizen verwarmen en voorzien van elektriciteit, en 600 personenauto’s (of een equivalent aantal bussen/vrachtwagens) op waterstof laten rijden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.