System for collection, monitoring, analysis and distribution (SCMAD) of Music Licenses and Rights | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

System for collection, monitoring, analysis and distribution (SCMAD) of Music Licenses and Rights

Op muziek rusten verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten, waaronder de naburige rechten op de master en auteursrechten op de compositie en de tekst. Voor het gebruik is toestemming nodig in de vorm van een muzieklicentie, deze worden beheerd door Collectieve Beheersorganisaties (CBO’s). De manier waarop dit precies is geregeld verschilt per land, maar meestal zijn er één of meer organisaties met een wettelijk monopolie op de het innen en verdelen (“reparteren”) van de vergoedingen. In dit project wil DJ Monitor de haalbaarheid onderzoeken van een technologie voor het automatisch bepalen van de rechten en rechthebbenden van muziekwerken. Een dergelijk systeem stelt CBO’s in staat om beter muziekrechten te beheren en vergoedingen op een meer billijke manier te innen (gebseerd op het daadwerkelijk vertegenwoordigd repertoire van de CBO’s). Met de technologie die DJ Monitor in een vervolgtraject wil ontwikkelen moet het mogelijk worden om op basis van de geregisterde data automatisch te bepalen welke rechthebbenden (componisten, uitgevers, tekstdichters, etc) welk aandeel van een vergoeding behoren te krijgen. De uitkomst hiervan bepaalt tevens het licentietarief van de gebruiker. Een dergelijk end-to-end systeem bestaat op dit moment nergens ter wereld.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.