Technology for Distribution Area Situational Awareness in Electrical Networks | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Technology for Distribution Area Situational Awareness in Electrical Networks

Doel:
Het tDASA-project richt zich op het ontwikkelen van een methodiek en technologie voor de conditiebepaling van het laagspanningsnet.

Korte omschrijving:
De methodiek en technologie moeten bijdragen aan het op kosteneffectieve wijze vervangen van delen van het laagspanningsnet en zorgen voor een maximaal effect met betrekking tot de instandhouding en de verbetering van de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening. De innovativiteit is gelegen in het ontwikkelen van een methode om onderscheid te kunnen maken tussen fluctuaties als gevolg van veranderingen door 1) gebruik en 2) de conditie van het laagspanningsnet. Daarnaast is het bijbehorende waardenmodel innovatief. Met het model wordt inzicht verkregen in de verhouding tussen de kosten en de prestatie (qua dienstverlening) op basis van een accuraat beeld van de conditie.

Aanleiding:
Het toekomstige elektriciteitsnet en de beheersing van distributie van elektriciteit is omgeven met vele onzekerheden. Door de energietransitie zal de toename van fluctuerende duurzame energiebronnen leiden tot een ander gebruik van het elektriciteitsnetwerk, waaronder het laagspanningsnet. De consumptie op het laagspanningsnet zal sterk veranderen en mogelijk ook toenemen. Ook zal daar meer opwekking gaan plaatsvinden. Het laagspanningsnet speelt daarom een cruciale rol bij de elektrificatie van de samenleving. De maatschappij wordt daarmee steeds afhankelijker van de conditie van het laagspanningsnet. Over de huidige conditie is echter weinig tot geen kennis. De netten liggen decennialang in de grond en er is op dit moment geen methode om de conditie te bepalen. De licht stijgende storingsfrequentie toont aan dat vervanging noodzakelijk is, maar de vraag is echter wanneer welk deel vervangen dient te worden. Gezien de beperkt beschikbare menskracht, financiële middelen en tijd zullen namelijk weloverwogen en gefundeerde keuzes gemaakt moeten worden.

Resultaat:
Met deze technologie en methodiek zal door verantwoord uitstel op de kosten worden bespaard en zal een bijdrage worden geleverd aan het terugdringen van de uitvalsduur. De totale besparing zal al snel miljoenen euro’s per jaar bedragen voor Nederland en voor Europa het veelvoudige daarvan.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.