Telers aan zet voor C2C productiemethoden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Telers aan zet voor C2C productiemethoden

Tuinbouw Techniek Ontwikkeling (TTO) is een telersvereniging, 10% van het totale areaal vertegenwoordigend, speciaal gericht op bottom-up innovatieprojecten voor de glastuinbouw, technisch en teelttechnisch. Bottom-up betekent hier het gezamenlijk oppakken van bedreigingen en kansen. In dit project zitten 8 groentetelers (lid van TTO), een zadenleverancier en 3 technische toeleveranciers. Het project is gericht op productiemethoden die Cradle to Cradle zijn: een duurzaam geteeld en voedselveilig product (residuvrij). Daarnaast wordt ingesprongen op de mondiaal toenemende vraag naar voedsel, waar glastuinbouw een belangrijke rol kan vervullen. |

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.