Thermical Catalytical Reforming Early Adopter Project | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Thermical Catalytical Reforming Early Adopter Project

Doel:
Doel van dit Thermical Catalytical Reforming Early Adopter Project (TCR-EAP) is om barrières bij eerste potentiële klanten weg te nemen. Het project draagt daarmee bij aan efficiënter energie- en bioafvalgebruik met TCR.

Korte omschrijving:
De beoogde werkzaamheden in dit EAP richten zich op de procesopbrengst (WP2), de productkwaliteit (WP3) en de daarmee samenhangende proceseconomie (WP4) aan de hand van kleinschalige testen in reële stromen. Thor Biocrude wordt de werkmaatschappij en houder van in nieuwe projecten opgedane foreground IP. Bij het project zijn technische consultants Energetec (projectmanager) en RO Energy (CTO) betrokken. Spring Associates zorgt voor strategische en technische consultatie en voor de financiering van toekomstige eerste TCR plants. In dit EAP voorstel worden kleinschalige testen gedaan en techno-economisch geëvalueerd met Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) en SABIC.

Aanleiding:
Om industriële spelers te laten investeren in een TCR unit is het noodzakelijk om te bewijzen dat:
1. Klantspecifieke bio-grondstof kan worden verwerkt
2. Het TCR-proces kan worden geïntegreerd in klantspecifieke processen
3. Het TCR-proces duurzamer/zuiniger is dan huidige klantprocessen (of gebruikte grondstoffen), alsmede concurrerend is met alternatieve oplossingen.


Resultaat:
De beoogde resultaten van dit EAP zijn:
1. Een designstudie voor de integratie van TCR in klantprocessen.
2. Karakterisatie van TCR biocrudes uit bio-feedstock van potentiële klanten.
3. Evaluatie van het business model van TCR en van potentiële klanten.
Met deze resultaten kunnen potentiële klanten een gewogen beslissing nemen om te investeren in een eerste TCR toepassing.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.