Thermo-Akoestische Systemen voor het Opwaarderen van industriële restwarmte (TASOR) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Thermo-Akoestische Systemen voor het Opwaarderen van industriële restwarmte (TASOR)

In de industrie gaat veel laagwaardig restwarmte ongebruikt verloren. Deze restwarmte is op te waarderen en opnieuw in te zetten. Warmtepompen zijn hiervoor in principe geschikt maar conventionele warmtepompen zijn hiertoe niet goed in staat. Een consortium van partijen denkt dat gebruik van thermoakoestiek een oplossing is: warmte opwaarderen met behulp van geluidsgolven. Dit project levert hiervoor de benodigde kennis op.

Aanleiding: restwarmte gaat verloren
Het grootste deel van het energiegebruik van de Nederlandse industrie is voor warmte. Ondanks hergebruik van restwarmte gaat uiteindelijk toch nog veel energie verloren, doordat afvalwarmte wordt weggekoeld via koeltorens of koelwater. Deze afvalwarmte kan momenteel vaak niet worden hergebruikt omdat het temperatuurniveau te laag is voor industriële doeleinden.

Oplossing: restwarmte opwaarderen met warmtepomp
Een oplossing voor dit probleem is het opwaarderen van de restwarmte tot nuttige warmte met behulp van een warmtepomp. Bestaande warmtepompen werken echter op een te laag temperatuurniveau (doorgaans < 100 °C) en zorgen voor een te geringe temperatuurverhoging. Zo is het idee ontstaan om de perspectieven te onderzoeken van thermo-akoestische systemen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het fysische verschijnsel dat een temperatuurverschil een akoestische golf kan versterken en omgekeerd. Daarmee zijn in principe veel grotere temperatuursprongen te maken, en ook tot een veel hoger eindniveau, dan met conventionele warmtepompen.

Project: aanvullende kennis over thermo-akoestische systemen
In een E.E.T.-project is de werking van een thermo-akoestisch systeem aangetoond. De behaalde rendementen waren echter nog te laag voor verdere commerciële ontwikkeling. Het doel van dit project is aanvullende thermo-akoestische kennis en inzicht verkrijgen, als basis voor de ontwikkeling van systemen met voldoende hoge rendementen. Een consortium van partijen, onder leiding van ECN, onderzoekt zowel de afzonderlijke componenten als een integraal systeem.

Doel
Het project moest uitmonden in een duidelijk beeld van de technische en commerciële perspectieven van een thermo-akoestische warmtepomp. Bij de evaluatie werden ook externe partijen betrokken.

Titel Thermo-Akoestische Systemen voor het Opwaarderen van industriële restwarmte (TASOR)
Penvoerder Energieonderzoek Centrum Nederland
Contactpersoon De heer S. Spoelstra
Adres Postbus 1, 1755 ZG PETTEN
Telefoonnummer 0224-56 45 23
E-mail spoelstra@ecn.nl
Website www.ecn.nl --> Energie Efficiency in de Industrie --> proceswarmte
Partners Aster Thermoakostische Systemen, TU Eindhoven, Huisman Elektrotechniek BV en NRG
Looptijd 1 april 2006 - 30 september 2008
EOS-regeling Lange Termijn
Projectnummer LT04022

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/EOSLT04022...

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.