Thermofiele Slibgisting en Stikstofterugwinning op RWZI Bath. | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Thermofiele Slibgisting en Stikstofterugwinning op RWZI Bath.

Doel:
Het doel van het project is om de effectiviteit van thermofiele vergisting in de waterzuivering aan te tonen.
Hiervoor wordt op een bestaande waterzuivering op praktijkschaal één van beide vergisters omgebouwd tot thermofiele vergisting.
Op basis hiervan is een objectieve vergelijking tussen de traditionele mesofiele vergisting en thermofiele vergisting mogelijk onder praktijkomstandigheden.

Korte omschrijving:
Dit project is een show case van energiewinning uit hernieuwbare bronnen én energiebesparing door het demonstreren van thermofiele vergisting van zuiveringsslib en terugwinning van stikstof op een
rioolwaterzuivering.
Thermofiele slibvergisting van zuiveringsslib is een innovatieve technologie waarmee de biogasproductie met 50% kan worden verhoogd, terwijl tegelijkertijd stikstof kan worden teruggewonnen. De voorgestelde stikstofwinning levert energetisch een zeer groot voordeel ten opzichte van het gangbare proces.
De technologie kan bij bestaande slibvergistingen eenvoudig en tegen beperkte investeringskosten worden toegepast, waarmee het bijzonder effectief en efficiënt is en een groot herhalingspotentieel kent.

Door vergisting thermofiel te bedrijven wordt een duidelijk hogere biogasopbrengst verwacht.
In het project zijn verschillende fases te onderscheiden:
- Detail technisch ontwerp voor ombouw + processturing
- Daadwerkelijke ombouw van één van beide vergisters op basis van dit concept
- Monitoringfase
- Rapportagefase.

Aanleiding:
Het project is een duidelijk demonstratieproject voor thermofiele vergisting in de waterzuiveringsector en ondersteund daarmee ook de voorlopersrol van de Nederlandse waterzuivering sector in het buitenland.

Resultaat:
Het resultaat van het project is het realiseren van een thermofiele vergister inclusief relevante praktijkervaring hierbij.
Positieve resultaten van dit project zullen er toe leiden dat ook de tweede vergister op locatie Rilland-Bath wordt omgebouwd. Als spin-off mag verwacht worden dat andere waterzuiveringen, in binnen- en buitenland, dit voorbeeld zullen gaan volgen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.