Think Big 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Think Big 2021

De initiatiefnemers zijn van plan om op hun bedrijf een nieuwe experimentele Wroetstal voor speenbiggen te realiseren. In de nieuwe stal worden emissies bij de bron wordt aangepakt. Het emitterend oppervlak is zeer klein en de mest en urine worden in een vroeg stadium gescheiden.

De vaste mest wordt door middel van een mestschuif verwijderd. Het ventilatiesysteem met grondbuizen zorgt naar verwachting voor een constantere temperatuur en een positieve bijdrage aan het mestgedrag. Dit is voor speenbiggen nog nergens in de praktijk gebracht. De proefstal zoals de initiatiefnemers willen realiseren scoort daarnaast hoog op dierwelzijn en de mogelijkheden voor de dieren om hun natuurlijk gedrag te vertonen en een goed dag/nachtritme te ontwikkelen door veel daglicht te realiseren. De hokken zijn bedoeld voor grote groepen biggen, waardoor ze veel bewegingsruimte hebben. Ook zijn ze voorzien van een dikke laag strooisel.

De stal biedt hiermee optimale randvoorwaarden voor het houden van biggen met lange staarten, kortom een welzijnsvriendelijke stal voor gespeende biggen met gezond klimaat in en rondom de stal. De initiatiefnemers denken met dit project niet alleen een waardevolle bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de Wroetvarkenketen, maar van de varkenshouderij in de volle breedte.

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.