Thuis- en ouderenzorg toekomstbestendig | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Thuis- en ouderenzorg toekomstbestendig

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen is de specialist in zorg voor jong en oud in de regio Zeeuws-Vlaanderen én daarbuiten. ZorgSaam biedt ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en ouderenzorg.

ZorgSaam kent het verhaal van haar cliënten, patiënten en medewerkers. Zij garanderen niet alleen een goede toegankelijkheid en spreiding van zorg in de regio, maar zijn ook een grote werkgever en hebben daardoor een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen.

ZorgSaam werkt in een afgebakende regio, waarbij nadrukkelijk de verbinding in samenwerking wordt gezocht. Nieuwe samenwerkingsvormen dragen niet alleen bij aan een gezonde bedrijfsvoering, maar leiden ook tot een aantrekkelijk, hoogwaardig en innovatief aanbod voor cliënten en patiënten.
De zorgprocessen worden opnieuw ontworpen, waarbij gezien de zorgvraagontwikkeling in een uitgestrekt gebied en schaarste op de markt voor zorgpersoneel een hoge druk op zorgtechnologie komt te liggen.
In de visie wordt uitgegaan van concentratie en schaalvergroting, met de zorgconcepten 'Zorg in de wijk', 'Zorg in de Zorgwijk' en 'Centra voor wonen met Zorg'. In het organisatie-overstijgende programma 'Samen Prettig Wonen' worden de woonzorgconcepten uitgewerkt, waarbij de visie op zorgtechnologie als e-health, zorgondersteuning en domotica in een aparte werkgroep aan de orde komen. Hiervoor is deze SET-aanvraag bestemd, zodat met externe ondersteuning toekomstbestendige zorgtechnologie wordt gerealiseerd. De vanuit een visie uit te werken e-health en domotica concepten zullen nodig zijn om alle deelprojecten (alle 12 deellocaties zullen worden herontwikkeld) van het juiste programma van eisen te voorzien.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.