Thuismonitoring chronisch zieken en kwetsbare ouderen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Thuismonitoring chronisch zieken en kwetsbare ouderen

Binnen dit project willen we bij chronisch zieken en kwetsbare ouderen digitale toepassingen inzetten voor zorg op afstand. Het stelt ons in staat deze groepen adequaat te begeleiden, te ondersteunen en behandelen, zondermeer en ook in tijden van Corona. De ICT toepassingen die worden ingezet betreffen beeldschermzorg voor e-consulten, applicaties voor thuismetingen en zelfmanagement en een communicatieplatform voor inzicht in zorg/ondersteuning door en communicatie met verschillende zorgverleners. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de app VIP Live. Deze app is patiëntgebonden en kan direct contact maken met ons KIS (ketenzorg informatie systeem) en HIS (huisartseninformatiesysteem). Aangezien we reeds VIP live gebruiken in onze ketenzorg voor chronisch zieken is dit goed inpasbaar in de huidige praktijk en vervolgens in de toekomst goed te borgen. Patiënten en mantelzorgers kunnen via een chatfunctie in de VIP live App met de zorgverlener in de huisartspraktijk communiceren en meetwaarden doorgeven. Ook kan er consult plaatvinden via videobellen in de app. Andere hulpverleners die aangesloten zijn bij de VIP live kunnen ook betrokken worden bij de communicatie. Je kunt hierbij denken aan ouderen verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en werknemers in het sociaal domein. In onze regio werken en communiceren deze andere hulpverleners met VIP live. Gedurende de projectperiode kunnen we 120 kwetsbare ouderen en chronisch zieken (tijdelijk) monitoren door het in bruikleen geven van een beheerde tablet en een Covid Thuisset. Deze groep van 120 kwetsbare patiënten is 2,14% van de totale patiënten populatie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.