Tielen en Groenhof emissiearme melkveehouderij | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Tielen en Groenhof emissiearme melkveehouderij

Met een innovatieve aanpassing aan een huidig emissiearm vloersysteem maken we bronscheiding nog effectiever. Hierbij wordt de urine apart opgevangen en de kelderlucht gewassen. De faeces wordt regelmatig afgeschoven en met een deel van de urine vergist. Na vergisting wordt het digestaat in een afgesloten mestopslag bewaard. Bij deze mestopslag wordt ook de lucht boven de mest mechanisch geventileerd en gewassen. 

Door de combinatie van snelle scheiding en afvoer is er op de vloer minder emissie te verwachten. Daarnaast gaan we ook spoelen met water (en wanneer nodig ook met urease remmer), wat leidt tot een schonere mestgang met minder emissies en als extra voordeel wordt op deze manier ook de urine in de kelder verdund met water waardoor de ammoniak emissie lager is. 

Naast deze innovatieve methodes van emissiereductie wordt er op de 2 nieuwbouw stallen ook extra geïnvesteerd in dierenwelzijn en brandveiligheid. Door dit systeem is er ook geen sprake van een explosiegevaarlijk luchtmengsel tussen mestopslag en de dieren. 

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.