Torwash Rioolwaterzuivering Pilotontwerp (TORIPO) (EOS Lange Termijn) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Torwash Rioolwaterzuivering Pilotontwerp (TORIPO) (EOS Lange Termijn)

TORWASH is een voorbewerkingstechniek voor biomassastromen die door het hoge vocht- en zoutgehalte niet rechtstreeks kunnen worden verwerkt in een verbrandingsinstallatie. In dit project onderzoeken de partners de mogelijkheid om gras, riet en eventueel bladeren in een TORWASH-reactor te verwerken tot vaste brandstof die is geschikt voor verbranding of vergassing. Daarbij wordt ook de integratie met een vergister in een RWZI onderzocht.

Aanleiding: natte biomassa is beschikbaar
Per jaar komen enkele miljoenen tonnen natte biomassa beschikbaar uit onder andere grasmaaisel, riet en herfstbladeren. Dit zou in principe genoeg zijn om de doelstelling van het Actieplan Biomassa te halen, te weten 34 PJ/jaar aan bijstook van biomassa.

Project: TORWASH
Daarom heeft ECN in een NEO-project op labschaal TORWASH ontwikkeld, een breed inzetbare voorbewerkingstechniek om natte biomassa bij verhoogde druk en temperatuur te ontdoen van zouten en het vochtpercentage te verlagen. Het unieke eindproduct van TORWASH is een droge vaste brandstof die direct in een verbrandingsinstallatie in energie wordt omgezet.

Doel: integratie met vergister in RWZI
Dit project bouwt voort op het NEO onderzoek en heeft tot doel om de integratie van TORWASH met een vergister in een waterzuiveringsinstallatie te onderzoeken. Uitgangspunt is de verwerking van gras, maaisel, riet en eventueel bladeren.

Het effluent van de TORWASH-installatie heeft nog een hoog gehalte aan koolstofverbindingen en zou gebruikt kunnen worden als voeding voor de vergister. Anderzijds zou ingedikt digestaat uit de vergister weer als grondstof kunnen fungeren voor de TORWASH-reactor.

Bij de vergisting komt bovendien warmte vrij die aan de TORWASH-reactor kan worden toegevoerd. Ook het vraagstuk van de optimale schaal en de ontwikkeling van een geschikte ontwateringspers komen in dit onderzoek aan de orde.

Titel:

Torwash Rioolwaterzuivering Pilotontwerp (TORIPO)

Penvoerder:

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

Contactpersoon:

de heer J.R. Pels

Adres:

Postbus 1, 1755 ZG PETTEN

Telefoonnummer:

0224 - 56 4884

E-mail:

pels@ecn.nl

Website:

www.ecn.nl

Partners:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Triqua B.V., Lettinga Associates Foundation, Averinox

Looptijd:

1 juni 2010 - 31 mei 2013

EOS-regeling:

Lange Termijn / ECN-consortia

Projectnummer:

LT10018

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.