Towards a Mekong Delta portal | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Towards a Mekong Delta portal

Door klimaatveranderingen wordt de bevolking van Vietnam (vooral rond de Lower Mekong Basin) hard getroffen in hun leefomgeving en voedselvoorziening. Daarnaast kost het de Vietnames overheid miljoenen dollars. Op dit moment zijn er geen goede monitoringen-, waarschuwings- en informatiesystemen beschikbaar en wat er is is versnipperd aanwezig. Door het invoeren van de innovatieve ICT tool voor waterbeheer (Lizard) en de nieuwste NL modelleringsmodel 3Di kan een eerste stap gezet worden in een online tool, de Mekong Delta Portal, om overstromings- en droogterisico’s in kaart te brengen. Beide Nederlandse tools zijn innovatief en vinden inmiddels in NL al op grote schaal toepassingen. Het consortium voor dit project is duurzaam verenigd in het Holland Delta Initiative waarbij de naam staat voor unieke kennis en kunde op delta gebied. Na bewezen toepasbaarheid in het Mekong Delta gebied in Vietnam op het gebied van overstromings- en droogte risico’s is de toepassing van deze tool veel breder en overal inzetbaar. Naast toepassing in meerdere landen kan een dergelijk portaal ook aangepast worden aan lokale behoefte (denk bijv. aan waterkwaliteit, riolering, flora-fauna e.d.) door middel van het toevoegen van functionaliteiten (soort apps). Het project is opgebouwd uit de volgende onderdelen: Fase 1: Voorbereiding, verzamelen data en een portal set-up, Fase 2: Implementatie, testen, validatie en training, Fase 3: Opschaling naar Mekong Delta Portal

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.