TRAC systeem voor dragende zeugen en vleesvarkens | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

TRAC systeem voor dragende zeugen en vleesvarkens

In dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een emissiereducerend systeem voor verschillende diercategorieën in de varkenshouderij met oog voor dierwelzijn en brandveiligheid. Door het toepassen van dagontmesting in combinatie met het koelen van mest, het voorkomen van het ontstaan van emissies door scheiding bij de bron worden emissies tot een minimum beperkt. 

De uitvoering van de functiegebieden is gebaseerd op het natuurlijk gedrag van het varken, rekening houdend met de functiegebieden (mesten, vreten, rusten), zodat er geen tot marginale hokbevuiling ontstaat. Dit is gunstig voor verder reductie van emissie en voor de gezondheid van de dieren. 

Door koeling van inkomende lucht en het reduceren van emissies wordt zorg gedragen voor een goed en stabiel klimaat. Dit draagt bij aan een optimaal leefklimaat voor de dieren. De klimaatwaarden worden daarbij voortdurend gemonitord. Het systeem is uitgevoerd met extra aandacht voor brandveiligheid (preventie van zowel ontstaan als verspreiding van brand). 

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.