Transitie in energie en proces voor een duurzame gebiedsontwikkeling | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Transitie in energie en proces voor een duurzame gebiedsontwikkeling

In dit project is onderzocht wat de essentiële stappen zijn in het proces van duurzame gebiedsontwikkeling. Dit project neemt de belangrijkste oorzaken van de geschetste problematiek weg.

Aanleiding: ontwikkeling CO2-neutrale stedenbouw onvoldoende
Het ontwikkelen van CO2-neutrale dorpen en steden verloopt tot nu toe langzaam. De noodzakelijke integrale aanpak levert te vaak bestuurlijke en procesmatige knelpunten op, waardoor de hoge ambities waarmee plannen starten, niet of onvoldoende worden gerealiseerd. De onderwerpen energie, klimaat en duurzaamheid staan hoog op politieke agenda’s. Veel gemeenten hebben op deze terreinen ook vergaande ambitieniveaus geformuleerd. Desondanks bleken de betrokken partijen en actoren niet goed in staat om de implementatie en uitvoering van CO2-neutrale dorpen en steden tot stand te brengen.

Project: stappenplan tot duurzame gebiedsontwikkeling
In dit project is onderzocht wat de essentiële stappen zijn in het proces van duurzame gebiedsontwikkeling. Wat zijn de bestuurlijke, procesmatige en technische knelpunten? Wat moet veranderen om op het niveau van gebiedsontwikkeling tot een werkelijke energietransitie te komen? Dit project neemt de belangrijkste oorzaken van de geschetste problematiek weg. Daarbij gaat het om drie onderwerpen:
  • inrichting van de bestuurlijke structuur in relatie het ontwikkelproces (met daarin centraal het gemeentelijk bestuur)
  • samenhang in de gebiedsontwikkeling (processtappen, technieken, ruimtelijke en bestuurlijke randvoorwaarden)
  • ontwikkeling van instrumentarium en technische concepten
Doel: nieuwe kennis naar duurzame gebiedsontwikkeling
De doelstelling van het onderzoek is om tot fundamenteel nieuwe kennis te komen over de transitie op bestuurlijk en procesniveau. Kennis die nodig is om tot duurzame gebiedsontwikkeling te komen. Randvoorwaarden en contouren zijn geformuleerd om de aanwezige barrières op bestuurlijk, organisatorisch, financieel en juridisch gebied weg te nemen. Op deze manier kunnen technische oplossingen en innovaties op de lange termijn succesvol worden toegepast.

Partners: multidisciplinair samenwerkingsverband
Om tot breed toepasbare oplossingen te komen, is een multidisciplinair samenwerkingsverband van partijen geformeerd vanuit gemeenten, bouwpartijen, kennisinstituten en het onderwijs. Er is een kerngroep geformeerd van vier gemeenten (Tilburg, Nijmegen, Apeldoorn en Almere) die de onderzoeksresultaten testen met pilots en terugkoppelen. Internationaal is in IEA-verband samengewerkt met Annex 51 Energy Efficient Communities.

Titel:

Transitie in energie en proces voor een duurzame gebiedsontwikkeling
(TRANSEP-DGO)

Penvoerder:

Projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw

Contactpersoon:

de heer F. de Haas

Adres:

Laan van Middenburg 22, 2275 CC VOORBURG

Telefoonnummer:

06 – 21 55 81 26

E-mail:

frans@fransdehaas.nl

Website:

www.duurzamegebiedsontwikkeling.nl

Partners:

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), TNO (Bouwfysica en Binnenklimaat), TU Delft (Faculteit Bouwkunde), Erasmus Universiteit (DRIFT), IVAM UvA BV en Stichting Hogeschool Zuyd

Derden:

Cauberg-Huygen Raadgevend Ingenieurs BV en BuildDesk

Looptijd:

1 september 2008 – 1 september 2012

EOS-regeling:

Lange Termijn

Projectnummer:

LT07051Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.