TREIN-deel 1 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

TREIN-deel 1

De energie-infrastructuur moet in de toekomst grote hoeveelheden decentrale duurzame energiebronnen opnemen. Ze hebben gemeen dat ze in zekere mate onvoorspelbaar zijn. Hierdoor kunnen ze destabiliserend werken op de energievoorziening. Om de effecten van destabilisatie te beperken, zijn compenserende of stabiliserende maatregelen nodig.

Aanleiding: beïnvloeden energiegebruik en gebruikersgedrag
Wellicht zijn ook het energiegebruik en het gebruikersgedrag te beïnvloeden. Het project Transitie Roadmap Energie Infrastructuur Nederland (TREIN) wilde in al deze aspecten inzicht verwerven.

Project: drie delen
Het project is opgedeeld in drie delen.
  1. Fase 1:betrokken partijen brengen de relaties in beeld tussen de nieuwe decentrale technologieën en de bestaande en de toekomstige energie-infrastructuur voor gas, elektriciteit en warmte. Relaties zijn in drie gekoppelde deelmodellen gevat: een technisch gas-elektriciteit-warmtemodel, een economisch model en een maatschappelijk model. Ook zijn experimenten geformuleerd voor de volgende fase van het project.
  2. Fase 2: experimenten hebben de waarden van de parameters in het model gemeten en hun onderlinge afhankelijkheid. Ook moesten ze aangrijpingspunten opleveren om te bepalen of het model juist was of wellicht moest worden bijgesteld of verfijnd.
  3. Fase 3: uitvoeren van modelstudies om technieken en maatregelen te identificeren, die de balans in de energie-infrastructuur kunnen helpen bewaren. Ook als er veel duurzame energiebronnen aan de netten worden gekoppeld. De modellen boden ook de mogelijkheid om met experimenten het transitiepad Duurzame Elektriciteitsvoorziening en de (voorwaarden voor) acceptatie van gekozen richtingen nader te verkennen.
Titel TREIN-deel 1
Penvoerder Technische Universiteit Eindhoven
Contactpersoon De heer dr. ir. G.P.J. Verbong
Adres Postbus 513, 5600 MB EINDHOVEN
Telefoonnummer 040-247 26 98
E-mail g.p.j.verbong@tm.tue.nl
Website www.futurepowersystems.nl
Partners KEMA Nederland BV, Gasunie Engineering & Technology, SEO Economisch Onderzoek en NV Continuon Netbeheer
Looptijd 1 januari 2007 - 1 januari 2009
EOS-regeling Lange Termijn
Projectnummer LT05017

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/EOSLT05017...

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.