TREIN-deel 2 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

TREIN-deel 2

De energie-infrastructuur moet in de toekomst grote hoeveelheden decentrale duurzame energiebronnen opnemen. Deze hebben met elkaar gemeen dat ze in zekere mate onvoorspelbaar zijn. Hierdoor kunnen ze destabiliserend werken op de energievoorziening. Om de effecten van destabilisatie te beperken, zijn compenserende of stabiliserende maatregelen nodig. Wellicht zijn ook het energiegebruik en het gebruikersgedrag te beïnvloeden. Het project Transitie Roadmap Energie Infrastructuur Nederland (TREIN) heeft als doel om in al deze aspecten inzicht te verwerven.

Project: Transitie Roadmap Energie Infrastructuur Nederland
Het project is opgedeeld in drie delen. In de eerste fase brengen de betrokken partijen de relaties in beeld tussen de nieuwe decentrale technologieën en de bestaande en de toekomstige energie-infrastructuur voor gas, elektriciteit en warmte. Deze relaties zijn gevat in drie gekoppelde deelmodellen: een technisch gas-elektriciteit-warmtemodel, een economisch model en een maatschappelijk model. Vervolgens zijn experimenten geformuleerd voor de volgende fase van het project.

Project: tweede en derde fase
De experimenten in de tweede fase van het project meten de waarden van de parameters in het model en hun onderlinge afhankelijkheid. Ook moeten ze aangrijpingspunten opleveren om te bepalen of het model juist is of wellicht moet worden bijgesteld of verfijnd. In de derde fase zijn modelstudies uitgevoerd. Deze studies moesten de technieken en maatregelen identificeren, die de balans in de energie-infrastructuur kunnen helpen bewaren, ook als er veel duurzame energiebronnen aan de netten worden gekoppeld. Ze boden ook de mogelijkheid om met experimenten het transitiepad Duurzame Elektriciteitsvoorziening en de (voorwaarden voor) acceptatie van gekozen richtingen nader te verkennen.

Dit project is een vervolg op TREIN-01 (EOSLT05017)

Titel

TREIN-deel 2

Penvoerder

Technische Universiteit Eindhoven

Contactpersoon

De heer dr. ir. G.P.J. Verbong

Adres

Postbus 513, 5600 MB EINDHOVEN

Telefoonnummer

040-247 26 98

E-mail

g.p.j.verbong@tue.nl

Website

www.futurepowersystems.nl

Partners

KEMA Nederland BV en Alliander

Looptijd

01 oktober 2009 – 31 december 2011

EOS-regeling

Lange Termijn

Projectnummer

EOSLT08032Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 17-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.