TRIAS Westland | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

TRIAS Westland

Trias Westland is een aardwarmteproject met twee aardwarmtebronnen op 2,3 kilometer diepte voor glastuinbouwondernemers in Naaldwijk (Zuid-Holland). Trias Westland heeft het initiatief genomen om deze eerste boring naar het Trias uit te voeren. Met de geothermie uit het Onderkrijt uit dit project kan ruim honderd hectare glastuinbouwareaal en het terrein van FloraHolland in Naaldwijk worden verwarmd.

Het boorproject

Trias Westland heeft een geothermieproject op ca. 2,3 kilometer diepte gerealiseerd. Dit is de Onder Krijtlaag waaruit ook de andere Westlandse geothermieprojecten tot op heden warmte winnen. In februari 2018 bleek de Triaslaag op 4 km diepte op deze locatie niet geschikt voor rendabele warmtewinning. Trias Westland BV heeft daarop het initiatief genomen om een Onderkrijtdoublet op ongeveer 2.300 meter diepte te realiseren.

Resultaat

Trias Westland heeft een productiecapaciteit van circa 20 MWth en levert aan de kassen van ruim 100 hectare glastuinbouw duurzame warmte. De warmte wordt via een handelsplatform tussen glastuinders onderling verhandeld. Op 2 september 2019 is bekend gemaakt dat Trias Westland start met een tweede aardwarmtebron (Trias Westland 2). De realisatie van de aardwarmtebron Trias Westland 2 levert een aanzienlijke uitbreiding van de warmtevoorziening op. Voor het extra thermische vermogen (warmte) dat met het tweede doublet beschikbaar komt is een uitbreiding noodzakelijk. Deze uitbreiding omvat onder andere extra warmtewisselaars, pompen, het leidingwerk en een ontgassingstank op de aardwarmtelocatie.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de volgende bijlagen;

 

 

Downloads:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.