TTT Circulaire Economie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

TTT Circulaire Economie

Het plan van de vier technische universiteiten en TNO beoogt in gezamenlijkheid de circulaire technologieen te ontwikkelen die nodig zijn voor het behoud van onze aarde en onze ontwikkelde levenswijze.
 

Technologieen die optimaal gebruik en hergebruik van materiaal, vervanging van eindige door hernieuwbare grondstoffen, of nieuwe circulaire vormen van produceren en consumeren mogelijk maken. Met de onderstaande argumenten, ieder voor zich verder uitgewerkt in de onderliggende plannen, is vormgegeven aan de productieve samenwerking voor meer en betere tech startups. De 4TU, TNO en New Balance Impact Investors (NBI Investors) als fondsbeheerder van TTT-fonds Circulair B.V. i.o., kijken uit naar een nieuwe fase van vruchtbare samenwerking in wetenschap, technologie en valorisatie.De samenwerkende partijen zetten gedurende een periode van 5 jaar een pro-actieve screening en scouting op naar kansrijke technologieen op het thema Circulaire Technologie. Het doel is significant meer kennisstarters op het thema Circulaire Technologie te laten ontstaan. De partners werken samen om nieuwe kennis sneller en effectiever om te zetten in toepassingen door het uitvoeren van technische validaties en business development trajecten. Samen organiseren de partners een ecosysteem waarin meer en in een vroegere fase contact is met onder meer mogelijke toepassers van technologie. De samenwerking omvat ook intensief contact met de fondsbeheerder NBI Investors, waardoor kennisstarters makkelijk toegang hebben tot seed financiering. In de projectperiode van 5 jaar beogen de partners 10 tot 15 kennisstarters op deze wijze van een eerste financiering te voorzien.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.