TTT MeTTTech | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

TTT MeTTTech

Het Thematische Technologie Transfer programma met focusgebied Medische Technologie

Technologie gedreven medische oplossingen moeten vaak een lange weg naar succes kruisen. Naast de technische functionaliteiten en medisch potentieel spelen onderwerpen als certificering, vergoeding en implementatiestrategieën een belangrijke rol. Een vroege verbinding tussen de medische en technische wereld is de sleutel tot het ontwikkelen van een sterke propositie voor de juiste markt. Deze TTT stimuleert vroege cross-overs tussen de twee werelden.

 

Hoe werkt het?

De Kennis Transfer Offices (KTO) van TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen Universiteit & Research bouwen samen met de KTO’s van Erasmus MC, RadboudUMC en Maastricht UMC, en VC fonds Innovation Industries aan een nationaal en open programma. Dit TTT-programma bestaat uit twee pijlers: pijler 1 richt zich op onderzoekers die van plan zijn een bedrijf af te stoten en pijler 2 richt zich op recent opgerichte spin-offs.

 

Met ons trackrecord ondersteunen we onderzoekers bij het versterken van hun propositie en het bouwen van een roadmap naar een succesvol bedrijf. De ondersteunende activiteiten omvatten het delen van kennis en netwerk, thematische workshops en evenementen, maar ook financiële ondersteuning in de vorm van cross-over vouchers (pijler 1). Afhankelijk van de behoefte van de propositie kunnen er verschillende activiteiten met de voucher worden uitgevoerd. Denk aan bijv. proof of concept en demonstrators voor marktvalidatie, het opzetten van een roadmap naar goedkeuring door de toezichthouder, het ontwikkelen van waardeproposities, businessmodellen, verdienmodellen, het beschikbaar stellen van samples voor het testen op de markt, marktonderzoek, initiatieven om het beoogde team te versterken, etcetera.

Voor jonge spin-offs bieden we ook initiële financiering, meestal in de vorm van converteerbare leningen die bedoeld zijn om investeerders klaar te maken (pijler 2). Dit deel van de TTT-ondersteuning wordt geleverd door Innovation Industries. Naast kapitaal bieden deze professionele VC-fondsen hands-on ondersteuning aan de nieuwe spin-offs door hun uitgebreide kennis, ervaring en vooral hun netwerken in zowel de financiële als industriële sector.
 

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de KTO van jouw kennisinstelling.

Meer informatie:

Voor meer informatie over het TTT programma, gehonoreerde vouchers en onze activiteiten: https://tech-transfer.nl/en/

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.