Tubewells in Flood Plains | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Tubewells in Flood Plains

Dit project beoogt het samenbrengen van specifieke kennis op het gebied van flood based farming en het met de hand boren van ondiepe buisputten om de uiterwaarden in Afrika productiever en meer commercieel aantrekkelijk te maken. Dit is een innovatief concept dat een grote bijdrage kan leveren aan voedselzekerheid en betere leefomgeving in achtergebleven gebieden in Afrika. De impact van de ondiepe buisputten is naar verwachting groot. Tot nu toe wordt grondwater uit de open gegraven putten gebruikt wanneer de uiterwaard is overstroomd. Veel van deze open gegraven putten storten echter in tijdens een overstroming. Ze kunnen pas worden hersteld als het water weer is weggetrokken en de bovenste grondlagen zijn gedroogd. Hierdoor zijn ze een deel van het droge seizoen nog niet te gebruiken. Met de ondiepe buisputten kan irrigatie in het droge seizoen veel eerder starten, meteen als het water is weggetrokken, worden de kosten van het telkens opnieuw herstellen van de gegraven putten uitgespaard. De techniek en methodologie bestaat al en is door Nederlandse organisaties waaronder Practica aangepast aan verschillende contexten. De vernieuwing zit in het beschikbaar maken van de technologie voor een nieuwe doelgroep: de kleinschalige boeren met een irrigatiebeoefte die woonachtig zijn in de uiterwaarden in Afrika. Het inzetten van goedkope, eenvoudige technieken op het gebied van irrigatie voor een kwetsbare doelgroep zal een positieve bijdrage leveren aan de wereldwaterproblematiek.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.