Tuinbouwkas voorzien van daglichtinstallatie en duurzame WKK (EOS Demonstratie) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Tuinbouwkas voorzien van daglichtinstallatie en duurzame WKK (EOS Demonstratie)

Bouw van een demonstratiekas van circa 10.000m² met een innovatieve dakconstructie waarin fresnellenzen zijn geplaatst tussen dubbel glas. De fresnellens concentreert het zonlicht 20-voudig in een brandlijn waar een beweegbaar zonnevolgsysteem groene stroom en duurzame warmte opwekt. Overtollig direct zonlicht wordt nu omgezet in duurzame energie. Bij bewolkt weer wordt het systeem uit brandpunt geschoven, zodat er meer diffuus licht voor de teelt beschikbaar is.

Project: prototypen kassen met fresnellens leveren energie op
In 2008 is er een prototype (36 m2) van dit type kas gebouwd in Wageningen en begin 2011 een proefkas (500 m2) op het IDC terrein in Bleiswijk. Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat deze kas inderdaad overtollig zonlicht omzet in groene stroom en duurzame warmte, wat extra baten oplevert. Tevens is de lichtintensiteit in de kas te regelen, de zogenoemde daglichtinstallatie. De daglichtinstallatie moet bijdragen aan een grotere productieopbrengst van de planten in de kas, met nog belangrijker: extra baten.

Daglichtinstallatie wordt duurzame warmte
Met de daglichtinstallatie wordt het voor het gewas overtollige zonlicht ‘weggeschermd’. Dit levert een stabieler kasklimaat op en minder stress voor de plant. Het weggeschermde zonlicht wordt met watergekoelde zonnecellen direct omgezet in groene stroom en duurzame warmte. Enerzijds is de daglichtinstallatie een variant op een schaduwscherm en anderzijds een duurzaam energiesysteem in de vorm van een duurzame warmtekrachtkoppeling (WKK).

Het opgewekte piekvermogen bedraagt circa 500kW. Om elektrische energieverliezen te vermijden wordt de opgewekte stroom direct teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Om thermische energieverliezen te vermijden wordt de overdag opgewekte warmte in een grote bovengrondse en geïsoleerde warmteopslagtank opgeslagen. De opgeslagen warmte kan ’s nachts worden gebruikt.

De bouw van deze demonstratiekas moet laten zien dat de duurzame warmtekrachtkoppeling en de daglichtinstallatie op deze schaalgrootte economisch rendement oplevert. De verwachting is dat het systeem op 10 procent van het tuinbouwareaal toegepast kan worden en met wat kleine aanpassingen op 50 procent van de oppervlakte.

Resultaat: CO?-reductie van 100%
Het innovatieve energiesysteem moet een CO?-reductie van 100 procent realiseren. De absolute CO?-reductie is berekend op 674 ton. Ook is berekend dat de kas meer energie op gaat leveren dan de kas nodig heeft, namelijk 114 procent op jaarbasis; een energieleverende kas dus.

Titel:

Tuinbouwkas voorzien van
daglichtinstallatie en duurzame WKK

Penvoerder/organisatie:

Bode Project- en ingenieursbureau

Adres:

Leehove 33, 2678 MA De Lier

Telefoonnummer:

(0174) 51 73 74

Website:

www.bodeprojecten.nl

Partners:

Bunnik Plants, DLO/WUR, Technokas

Looptijd:

1 januari 2010 – 30 juni 2012

EOS-regeling:

DEMO

Projectnummer:

DEMO11039

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.