The Ultimate Onshore Windturbine | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

The Ultimate Onshore Windturbine

Doel:
Windenergie is een groeimarkt. Door de ambities op het gebied van hernieuwbare energie zal die groei de komende jaren doorzetten. De groeiende vraag biedt een goed economisch perspectief voor producenten van windturbines, maar niet voor allen: de windturbinemarkt is competitief. Om succesvol te kunnen zijn moet een producent in kunnen spelen op de belangrijkste marktbehoefte: het laten dalen van de kostprijs per kWh. De uitdaging ligt voor producenten in het verenigen van twee markttrends: (1) lagere prijzen voor nieuw geïnstalleerde onshore windturbines, terwijl (2) er een groeiende vraag is naar grotere direct drive turbines.
Grotere turbines leveren in potentie meer op. Het belastingniveau van grotere en hogere turbines stijgt echter sneller dan de opbrengsten (respectievelijk met een factor 2 à 3 versus een factor 1,7 à 1,8). Grotere onshore windturbines lopen daarnaast tegen logistieke en materiele grenzen aan. Het plaatsen van deze turbines stelt dus hoge (en dure) eisen aan vervoersmiddelen en kranen. De benodigde materialen leggen een steeds grotere belasting op productiekosten en op natuurlijke reserves. Het ontwikkelen van een zeer competitieve machine vergt innovatieve

Korte omschrijving:
Lagerwey heeft een turbine concept ontwikkeld dat zal leiden tot lagere logistieke, materiele en milieukosten. In het “ultimate onshore windturbine” project wil Lagerwey demonstreren dat het deze zeer competitieve modulaire windturbine, de L136, kan produceren, installeren en in gebruik nemen. Aan het eind van het project kan Lagerwey, de L136 introduceren in marktsegmenten waar de vraag naar grotere windturbines op land op korte termijn zal domineren. De 3,8 MW windturbine zal een rotordiameter hebben van 136 meter en een ashoogte van 133 meter. Dankzij een significante afname in gewicht en de modulaire opbouw, heeft de direct drive turbine minder milieubelasting (door transport en end-of-life behandeling) en zeer lage onderhoudskosten. Het ontwerp biedt tevens doorgroeimogelijkheden tot 150 meter rotordiameter en 160 meter ashoogte.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.