Ultra low cost PV | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ultra low cost PV

Zonnestroom was duurder dan stroom op basis van fossiele brandstoffen. ECN en Shell Global Solutions zagen mogelijkheden om de productie van zonnecellen aanzienlijk goedkoper te maken en hebben dit onderzocht.

Project: ontwikkeling 'vaste stof kleurstof zonnecel'
Wil zonne-energie rendabel zijn, dan moesten de kosten van de zonnecel drastisch omlaag en het rendement van de omzetting van zonlicht in elektriciteit aanzienlijk omhoog. Hiervoor waren nieuwe zonnecelconcepten nodig. De ‘vaste stof kleurstof zonnecel’ had alles in zich om de benodigde kosten- en rendementsdoelstellingen te halen. Er is besloten in dit onderzoeksproject te concentreren op de kostenkant van de zonnecel. In een later stadium zou het rendement mogelijk stapsgewijs worden verhoogd.

Doel: ontwikkelen van goedkope zonnecellen
Het concrete doel van het project was om een ‘vaste stof kleurstof zonnecel’ te ontwikkelen die zowel qua rendement als qua stabiliteit kon wedijveren met de bekende vloeistof kleurstofzonnecel, ook wel de Graetzel-zonnecel genoemd, naar de Zwitserse uitvinder prof. M. Graetzel. Het meest bijzondere van het project was het vervangen van de vloeistof door een metaal of een andere stabiel, vast materiaal. ECN en Shell Global Solutions hadden dat in een publicatie aangetoond dat dit in principe mogelijk was. De vloeistofcellen behaalden op laboratoriumschaal (oppervlakten ~ 1 cm2) een rendement van 10 procent.

Resultaat: mogelijk rendement van 10 procent en stabiliteit van 10 jaar
ECN en Shell Global Solutions streefden in dit project naar de totstandkoming van ‘vaste stof kleurstof zonnecellen’ met een rendement van 10 procent en een stabiliteit van 10 jaar. Dit vergde onderzoek en ontwikkeling op verschillende terreinen: materialen, morfologie, het ontwerp van zonnecellen op basis van nieuwe materiaalcombinaties en de produceerbaarheid. ECN en Shell Global Solutions dachten onder meer aan het gebruik van flexibele substraten om zowel de kosten als de toepassing laagdrempelig te houden.

Partners
In het project gingen de twee genoemde partijen intensief samenwerken en hebben kennis uitgewisseld. Een klankbordgroep van internationale experts begeleidde het project. Dit zorgde tevens voor inbedding in de internationale onderzoeksstructuur op het gebied van kleurstof zonnecellen.

Titel Ultra low cost PV
Penvoerder Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
Contactpersoon dr. J.A.M. van Roosmalen
Adres Postbus 1, 1755 ZG Petten
Telefoonnummer 0224 – 56 49 49 (algemeen) of 0224 – 56 47 82 (direct)
E-mail vanroosmalen@ecn.nl
Website -
Partners Shell Global Solutions
Looptijd mei 2005 – februari 2009
EOS-regeling Lange Termijn – Opwekking en netten
Projectnummer LT01013

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/LT01013.pdf

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.