Urban Water China | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Urban Water China

Chinese ‘sponge cities’ mogelijke springplank voor Nederlandse ondernemers Wateroverlast in China Een nieuwe Partners for International Business (PIB)-overeenkomst biedt kansen in China voor Nederlandse ondernemers en kennisinstituten. Het doel is om de Chinese stedelijke ontwikkeling te voorzien van oplossingen en verbeteringen op het gebied van ruimtelijke ordening en watermanagement. Op 8 maart 2018 tekenden 5 bedrijven (Royal Eijkelkamp, NL Urban Solutions, Priva, Tauw en Nautilus) en 3 kennisinstituten (Deltares, IHS Erasmus en Wageningen Universiteit Research) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in Den Haag de overeenkomst voor samenwerking. Sponge cities Het partnerschap richt zich vooral op 'sponge cities' in China. Een sponge city verwerkt wateroverlast op een natuurlijke (en ecologisch vriendelijke) manier. Dit gebeurt bijvoorbeeld door asfalt te vervangen door moerassen of het aanleggen van waterdoorlatende stoepen. Kansen voor Nederlandse bedrijven China investeert de komende jaren miljarden dollars in projecten om wateroverlast tegen te gaan. Het gaat daarbij vooral om de combinatie van verstedelijking, bodemsanering en watermanagement. Nederland past al lang een dergelijke 'geïntegreerde benadering' toe. Die aanpak kan China helpen steden te beschermen en ze duurzaam te ontwikkelen. Nederland als kennispartner Het partnerschap wil kennis uitwisselen met Chinese instellingen. Dat kan extra handel opleveren met China. Het partnerschap wil hiervoor onder andere handelsmissies, inkomende bezoeken, kennisevenementen en beurzen organiseren. Daarbij krijgt het hulp van de Nederlandse ambassade in Beijing en het Consulaat Generaal in Guangzhou. Partners for International Business Met Partners for International Business (PIB) wil de Nederlandse overheid een partnerschap sluiten met het bedrijfsleven. Dit programma richt zich op groepen van bedrijven, eventueel aangevuld met kennisinstellingen, die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden. Daarbij wordt gewerkt vanuit een afgestemde strategie in plaats van losstaande activiteiten. Met economische diplomatie probeert de overheid handels- en investeringsbelemmeringen weg te nemen, zodat ondernemers kansen kunnen verzilveren. PIB richt zich op Nederlandse bedrijven in de topsectoren Energie, Life Sciences & Health, Creatieve Industrie, Water, Agrofood, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen en Materialen (waaronder luchtvaart, Logistiek en Chemie) en op internationaliseringstrategieën die zich richten op specifieke landen (zogenoemde focuslanden). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert het programma uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.