USC biomassa meestook-eenheid met aan aardgas paritaire CO2-emissies (USC+BIOMASSA) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

USC biomassa meestook-eenheid met aan aardgas paritaire CO2-emissies (USC+BIOMASSA)

In een groot Europees project ontwikkelen enkele partijen een nieuwe type kolencentrale, die werkt onder superkritische stoomcondities. In potentie kan dit een hoog elektrisch rendement opleveren. In aanvulling op deze ontwikkeling onderzoeken KEMA en ECN hoe een dergelijke centrale eruit zou moeten zien als gedeeltelijk biomassa wordt meegestookt. Ook worden instrumenten ontwikkeld voor beheer en onderhoud van een dergelijke centrale.

Aanleiding: kolencentrale met hoog rendement
Rond 2040 is, naast een groot aantal kleinschalige, duurzame energieopwekkers, behoefte aan enkele grote kolen en gasgestookte elektriciteitscentrales van een nieuwe generatie. Dat stelt het Transitiepad Biomassa en Kolen. Een veelbelovende nieuwe technologie is de kolengestookte hoogrendement-centrale. Die werkt onder superkritische (ultra super critical, USC) stoomcondities, dat wil zeggen bij een druk van 350 bar en een temperatuur van 700 °C.

Een concept voor een dergelijke kolengestookte centrale wordt momenteel ontwikkeld door een Europees consortium van eindgebruikers, fabrikanten en kennisleveranciers. Het is de bedoeling om in 2015 een demonstratie-eenheid te realiseren op ware grootte.

Deze ontwikkeling is echter louter gericht op kolenconversie. Mee- of bijstook van biomassa wordt in het project niet meegenomen.

Project: kolen en biomassa samen stoken
In het Nederlandse energiebeleid is de grootschalige inzet van biomassa in de elektriciteitsproductie op de korte en de middellange termijn een speerpunt. Daarom onderzoeken KEMA en ECN op welke manier een kolengestookte USC-eenheid zou moeten worden aangepast voor het meestoken van biomassa. Welke aanpassingen zijn daarvoor nodig aan de vuurhaard? Welke materialen voor de verdamper en de oververhittersecties zijn bestand tegen de extreme condities, die bij het meestoken van biomassa zullen afwijken van 100 procent kolenstook? En hoe voorkom je verslakking en vervuiling bij een andere brandstofsamenstelling?

Doel: kennis
Het project moet leiden tot ontwerprichtlijnen voor het aangepaste energieconversiesysteem en tot managementtools voor het beheersen van de problematiek van verslakking en vervuiling.

Uiteindelijk zou in 2020 een USC-centrale moeten kunnen worden gebouwd die minimaal 30 procent biomassa meeverstookt met kolen, bij een elektrisch rendement van minimaal 50 procent. De netto CO2-emissie van een dergelijke centrale komt dan op het niveau van een moderne stoom en gasturbinecentrale (STEG).

Titel USC biomassa meestook-eenheid met aan aardgas paritaire CO2-emissies (USC+BIOMASSA)
Penvoerder KEMA Nederland BV
Contactpersoon dr. N. Bolt
Adres Postbus 9035, 6800 ET Arnhem
Telefoonnummer 026 – 356 91 11 (algemeen) of 026 – 356 25 71 (direct)
E-mail nanno.bolt@kema.com
Website -
Partners Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
Looptijd mei 2005 – mei 2009
EOS-regeling Lange Termijn – Biomassa en Nieuw Gas/Schoon Fossiel
Projectnummer LT01009

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/LT01009.pdf

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.