UV-LED licht voor vitamine D | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

UV-LED licht voor vitamine D

Doel van het project is de om de haalbaarheid, de risico’s en de kansen te onderzoeken van de mogelijkheden om een indoor verlichting te ontwikkelen die UV-licht kan uitstralen, waardoor mensen meer UV-B licht zouden kunnen ontvangen om de Vitamine D aanmaak in huid en lichaam te bevorderen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat personen op het noordelijke halfrond, en met name in de meer gematigde klimaatstreken te weinig zonlicht ontvangen en daardoor meer kans hebben op het krijgen van infectieziektes en vormen van kanker. Vitamine D is essentieel voor het immuunsysteem van de mens en het slikken van Vitamine D als alternatief op UV-licht kan alleen als het aan de juiste stoffen gekoppeld kan worden. Toepassing in kunstlicht is interessant vanwege het feit dat dit eerder realiseerbaar is dan de synthese van Vitamine D met andere moleculen in voeding. Er zal een daarom verder analyse gedaan worden van de te verwachten impact van gematigde, additionele UVLED belichting/verlichting op de aanmaak van Vitamine D. Specifiek vooronderzoek zal er verricht moeten worden naar mogelijkheden om schadelijke effecten bij overexposure aan UV-licht te voorkomen, aan de te verwachten effecten op personen die in hun leefomgeving dergelijke verlichting hebben, en op de marktkansen voor het product. Daarnaast zullen de economische kansen voor het productidee onderzocht worden: toepassing in intramurale zorg, gevangenissen, toepassingen thuis en in de Noordelijke – Europese landen waar er minder dag- en zonlicht is.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.