V-Play Oeriginal | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

V-Play Oeriginal

Met het project “V-play Oerignal” gaat het melkveehouderij bedrijf een innovatief stal- en mestbewaringssysteem ontwikkelen waarmee de koeien maximaal comfort en hygiëne wordt geboden en de mineralenkringloop op het bedrijf zoveel mogelijk wordt gesloten. Met deze innovatie wordt, bij een zeer lage milieubelasting, vitale melk en vlees geproduceerd met behulp van een vitale, rijke en duurzaam gezonde bodem.

Het project is een combinatie van onderdelen:
1. Het gescheiden opvangen van Urine en feces (CowToilet)
2. Toepassen van innovatief vloersysteem met primaire mestscheiding
3. Scheiden van de feces in een dunne en stapelbare fractie 
     o De box bedekking bestaat uit strooisel waardoor een betere stapelbare mest ontstaat.
4. Opslaan van de mest in een afgedekte luchtdichte opslag eventueel gemengd met extra organisch materiaal (stro) voor het verkrijgen van een hoogwaardige meststof. “Oermest”
5. Welzijn en brand

Ad. 1:
Het gescheiden opvangen van de Urine door middel van het CowToilet
Dit innovatieve systeem berust zich erop dat de urine van de koe separaat opgevangen wordt. Door ervoor te zorgen dat de urine van melkvee niet bij de vaste mest terecht komt, wordt er aanzienlijk minder ammoniak gevormd. Hiermee wordt het ammoniakprobleem bij de bron aangepakt, behouden we nutriënten die niet vervliegen en dragen daarmee bij aan de verduurzaming van de melkveesector. De urine wordt in een apart kelder opgeslagen zodat deze gericht aangewend kan worden.

Ad. 2:
Innovatieve vloersysteem V1
De vloer in de stal wordt voorzien van de V1 vloer van V17 Agro. De dichte rubberen sleufvloer heeft balken van 100 mm breed die voorzien zijn van een profiel zodat de urine snel in de lengte sleuven verdwijnt. Door na het schuiven de vloer met water te besproeien zal de urine in de sleuven verdund worden waardoor de emissies verlaagt worden.

Ad. 3 + 4
De feces worden frequent van de vloer verwijderd met een speciaal ontwikkelde mestschuif. 
De feces worden achter de stal opgevangen in een aparte kelder. Deze feces worden vervolgens door een mestscheider gescheiden in een stapelbare- en dunne fractie. De dunne fractie wordt in een bassin opgevangen. De stapelbare fractie wordt in een sleufsilo opgeslagen en luchtdicht afgesloten de fractie wordt zo gestabiliseerd zodat methaan vorming voorkomen wordt. De stapelbare fractie wordt gebruikt om een hoogwaardige bodemvoeding (“Oermest”) te produceren.

Ad 5.
Bij het ontwerp van de stal is veel aandacht besteed aan het dierenwelzijn en brandveiligheid. Zo zijn de benodigde oppervlaktes, inhoud, maatvoering ruim. De toegepaste materialen zijn zoveel mogelijk uitgevoerd in een brandklasse A. zo zijn dak en wandbeplating uitgevoerd is panelen met minerale wol. In de stal zijn alleen motoren welknoodzakelijk zijn voor de installaties in de stal. Overige installaties zijn buiten de stal gesitueerd.

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.