Van grond tot mond tot grond in het Buijtenland van Rhoon | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Van grond tot mond tot grond in het Buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon is als compensatiegebied voor de Tweede Maasvlakte aangewezen. Het is een gebied van 600 hectare in de polders tussen Rhoon en Barendrecht dat zich wil ontwikkelen tot een voorbeeldgebied voor natuur inclusieve landbouw. De speciale status van het gebied geeft de mogelijkheid om de aanpak van de hele voedselketen te heroverwegen. Drie opeenvolgende schakels in de voedselverwerkingsketen, een mouterij, een brouwerij en een spirulina boerderij, willen een gezamenlijke vestiging ontwerpen waarbij hun processen maximaal worden geïntegreerd waardoor de materiaal en energie benutting door onderlinge uitwisseling veel efficiënter wordt dan mogelijk zou zijn als de schakels fysiek op afstand van elkaar zouden blijven.

In het kader van het ontwikkelen van het Buijtenland van Rhoon, zullen aanbod van natuur inclusieve landbouw en afname door verwerkers van deze landbouwproducten op elkaar afgestemd moeten worden. Een verdere verbetering kan worden gerealiseerd als de nevenstromen van de verwerking van de landbouwproducten kunnen worden hergebruikt als natuurlijke meststoffen voor de natuur inclusieve landbouw om zo tot een volledig gesloten natuur inclusieve landbouwkringloop te kunnen komen.

Voor de verwerkers van de natuur inclusieve producten geldt dat er door de gezamenlijke verwerking van deze producten ook een onderlinge afhankelijkheid ontstaat. Dit betekent dat de gebruikelijke leverancier – afnemer relaties niet meer volstaan voor het opzetten van deze keten. Er moeten nieuwe businessmodellen worden ontwikkeld tussen partners over het delen van de risico’s en, naar een vergelijkbare verhouding, ook verdelen van de revenuen van deze nieuwe manier van samenwerken. Dit project richt zich dus zowel op het leggen van de technologische basis voor de nieuwe business cases maar ook op het uitwerken van de onderlinge afspraken tussen de partners in de keten over het collectief verdelen van de risico’s en revenuen.

In dit project komen de boer, de mouterij, de brouwerij en de spirulina boerderij bij elkaar. De circulaire keten wordt compleet gemaakt door deelname van een machinebouwer met grote ervaring in bierbrouwsector. Veelal bevinden schakels in een circulaire keten zich op aanzienlijke fysieke afstand van elkaar. Dit project richt zich echter juist op de kansen die het zou bieden om met elkaar op een gezamenlijke locatie de verschillende processen te integreren zodat er via maximale afstemming van de afzonderlijke processen op elkaar tot een minimale CO2 impact gekomen kan worden. De minimalisatie is mede gebaseerd op het maximaal integreren van de warmte en koude behoeften van de afzonderlijke partners, het onderling afvangen, uitwisselen en hergebruiken van de gegenereerde CO2 door Spirulina en het gebruik van restmaterialen van de brouwerij door de boer en de brouwerij.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.