Van Torrefictie Naar Torrefactie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Van Torrefictie Naar Torrefactie

Doel:
Het doel van dit project is het aantonen van de technische en commerciële haalbaarheid op pilotschaal van een inmiddels uit onderzoek op laboratoriumschaal bewezen en, ten opzichte van bestaande concepten,  verbeterde oplossing voor het scheiden en beheersen van verhitting, torrefactie en carbonisatie van materialen van biologische oorsprong. Met deze oplossing blijkt het mogelijk te zijn op een zeer gecontroleerde manier een consistent eindproduct te produceren.

Korte omschrijving:
Het project omvat het op pilotschaal bouwen van een torrefactie- en carbonisatiesysteem dat middels een gecontroleerde invoer biomassa inneemt en na verhitting, torrefactie/carbonisatie en afkoeling gedeactiveerd materiaal in pellet- of briketvorm produceert.

Het project omvat onderzoek naar de juiste verbrandingsomstandigheden en vervolgens de bouw van een kachel voor de verbranding van de torrefactiegassen die in staat is om met een fluctuatie in het debiet van deze laagcalorische gassen van een factor 10 om te gaan.

Het project omvat het testen met biomassa en het bepalen van de recepturen voor het op specificatie torreficeren en carboniseren van die biomassa, de bijbehorende sturing van het proces en het maal- en persgedrag van het geproduceerde materiaal al dan niet in combinatie met bindmiddel.


Aanleiding:
De meeste systemen zijn qua prijs/prestatie verhouding te duur om commercieel in te zetten en het blijkt lastig een consistent eindproduct te creëren. Onderzoek heeft nieuw fundamenteel inzicht gegeven in zowel het gedrag van het proces van torreficeren en uiteindelijk carboniseren als de chemie er achter. Met deze nieuwe kennis blijkt het mogelijk om enerzijds een scherp onderscheid te maken tussen verhitten, torreficeren en carboniseren en anderzijds om de processen van torreficeren en carboniseren heel nauwkeurig te sturen.


Resultaat:
Het resultaat van dit project is het bepalen van:
- de specificaties voor een commercieel productiesysteem dat gecontroleerd op eindgebruikerspecificatie biomassa kan torreficeren en carboniseren en in de gewenste vorm kan leveren;
- de kenmerken van en de praktische stuurparameters voor het torrefactie- en carbonisatieproces van biomassa op de volgende gebieden:
o Spreiding in deeltjesgrootte;
o Maximaal (en minimaal) handelbare vochtgehalte;
o Maalbaarheid en persbaarheid;
- de randvoorwaarden die te stellen zijn aan de biomassa (vochtgehalte, deeltjesgrootte, samenstelling et cetera).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.