Veilige toegang tot de woning met Phoniro | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veilige toegang tot de woning met Phoniro

Doel:

Het ontvangen van alarmzorg voor cliënten die niet in staat zijn de deur zelfstandig te openen.

De Phoniro is een elektronische motorcilinder die eenvoudig zonder bouwkundige aanpassingen aan de binnenzijde van een deur kan worden gemonteerd. Met de Phoniro kunnen zorgmedewerkers via een persoonsgebonden account in een app toegang krijgen tot de woning van een cliënt. Vivium Zorggroep tracht met de inzet van de Phoniro onder meer de efficiënte en doelmatige inzet van zorgmedewerkers te vergroten door onnodige reisbewegingen te beperken bij onplanbare zorgmomenten. Ook is de toegang tot de woning eenvoudiger wanneer sprake is van een calamiteit. Medewerkers hoeven in een dergelijke situatie niet langer de sleutel op te halen op het kantoor van het wijkteam.

In dit project werkt Vivium Zorggroep samen met leverancier RSVO. Eerst zullen afspraken worden gemaakt ten behoeve van de Service Level Agreement (SLA) en de AVG. Vervolgens worden afspraken gemaakt met de leverancier over de wijze van distributie. Hierna zal communicatie richting cliënten en zorgmedewerkers in gang worden gezet. RSVO is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de technische implementatie, inclusief distributie en installatie van de devices bij de cliënten. Vivium zal erop toezien dat de leverancier de implementatie conform afspraak uitvoert. In de laatste projectfase zullen de processen worden geëvalueerd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.