VeiligInzicht | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

VeiligInzicht

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijke stad. Het terugdringen en voorkomen van criminaliteit en overlast is dan ook een topprioriteit van veel gemeenten. Een uitdaging daarbij is om, op een effectieve en rechtmatige manier, invulling te geven aan een steeds betere gemeentelijke bestuurlijke informatiepositie ten aanzien van het veiligheidsdomein. Daarbij is informatie op dit moment nog te veel verspreid over gemeentelijke afdelingen en externe partners.

Om hier invulling aan te geven willen wij het product VeiligInzicht ontwikkelen. VeiligInzicht is een informatieportaal en brengt aan de hand van Data Analytics allerlei relevante data uit interne en externe bronnen bijeen en biedt de mogelijkheid om op een intuïtieve manier door de veelheid van gegevens te bladeren. Visualisaties helpen de hoeveelheden gegevens (letterlijk) in kaart te brengen. Daarnaast biedt het modules waarin rondom specifieke thema’s nieuwe en verdiepende inzichten worden geboden om besluitvorming te faciliteren.

De modules zijn een evolutie van klassiekere data ‘dashboards’. Nog te veel zijn huidige managementinformatiesystemen gericht op achteraf detecteren op basis van statische indicatoren. De inrichting van de VeiligInzicht modules gaat verder. De ontwikkeling die we hierin willen aanbrengen is niet alleen het in kaart brengen van de actuele stand van zaken, maar hierop ook geavanceerde statistische technieken toepassen, zoals voorspelmodellen. Concreet betekent dit een informatieportaal waar de gebruiker naast inzicht in aantal, soort object, trend, etc. met betrekking tot bijvoorbeeld vandalisme ook voorspellingen te zien krijgt over in welke buurt het volgende incident plaats zal vinden. Deze innovatieve modules versterken de bestuurlijke informatiepositie en zullen daarmee de veiligheid vergroten.

Haalbaarheidsonderzoek

In de haalbaarheidsstudie onderzoeken we de randvoorwaarden, risico’s en aandachtpunten die belangrijk zijn om VeiligInzicht te ontwikkelen. We focussen hierbij op de maatschappelijke, juridische, organisatorische, technische en financiële aspecten van VeiligInzicht. Zo wordt onder andere onderzocht welke module(s) het beste voorzien in de behoeftes van de gemeenten. Ook Illustratie van trends t.a.v. Veiligheidsperceptie wordt in kaart welke juridische maatregelen er nodig zijn om bepaalde data te mogen gebruiken en wat de impact is van VeiligInzicht op de interne organisatie.

Deloitte Consulting

Door de opkomst en exponentiële groei van nieuwe technologieën verandert de wereld de aankomende jaren radicaal. Het combineren en benutten van digitale informatie (data) biedt kansen voor innovatieve dienstverlening en efficiëntere bedrijfsvoering. Wie gebruik maakt van de voordelen van de digitale transformatie is beter in staat beslissingen te nemen, doordat men beschikt over real time data en manieren om hier inzichten uit te verkrijgen. Deloitte kent de uitdagingen in de verschillende branches en vertaalt marktproblemen en maatschappelijke behoeftes naar creatieve en innovatieve oplossingen.

Deloitte voert vele onderzoeken en projecten uit waarbij Data Analytics een belangrijke rol speelt. Recent marktonderzoek van Gartner research bevestigt dat Deloitte bij de top 3 van bureaus met kennis en expertise op het terrein van Data Analytics behoort. Daarnaast beschikken wij over kennis en expertise van veel andere domeinen, bijvoorbeeld ook op het gebied van organisatieverandering, juridische expertise en commerciële ervaring. En dit is belangrijk bij het product VeiligInzicht, omdat het méér is dan ‘alleen’ een data-product. De professionals van Deloitte werken in multidisciplinaire teams samen en hebben daarom een zeer brede visie op de vraagstukken van onze klanten.

Deloitte en Hogeschool Utrecht (HU) hebben besloten om samen (delen van) het product VeiligInzicht te ontwikkelen. VeiligInzicht sluit naadloos aan bij de onderzoeken die binnen het lectoraat ‘sociale veiligheid’ van HU worden uitgevoerd. Door de wetenschappelijke expertise van de HU samen te brengen met experts van Deloitte en inhoudelijk deskundigen van de gemeente Den Haag en Rijswijk, wordt gericht invulling gegeven aan VeiligInzicht.

Contact

Pouya Zarbanoui

pzarbanoui@deloitte.nl

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.