Verankering in het verpleegkundig proces en het methodisch werken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Verankering in het verpleegkundig proces en het methodisch werken

Oosterlengte biedt wijkverpleging in de regio Winschoten in 23 teams.

Activiteit D

Met behulp van de eerste subsidie is een zelfbeoordelingsinstrument voor cliënten ontwikkeld, opgenomen in het ECD (aangepast anamneseformulier) en zijn de teams en de medewerkers hierop geschoold. Hiermee heeft Oosterlengte een goede start gemaakt.
Nu de basis is gelegd, biedt deze tweede subsidieronde de kans om het instrument nog steviger te verankeren in het verpleegkundig proces en het methodisch werken van zowel de wijkverpleegkundige als de teams.

Activiteit E

Door middel van het beschrijven van werkprocessen in een handboek en het implementeren van deze nieuwe werkprocessen wordt getracht praktijkvariatie binnen de administratie en registratie te verminderen voor zowel de wijkverpleegkundige als de zorgteams en ondersteunende diensten, waardoor de administratieve lasten worden verminderd.
Door samenwerking tussen de wijkverpleegkundigen, zorgteams en ondersteunende diensten te verbeteren, kennis te delen en gezamenlijk knelpunten te bespreken worden de administratieve lasten verminderd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.