Verbeteren deskundigheid wijkverpleging – Nudehof | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Verbeteren deskundigheid wijkverpleging – Nudehof

Opella levert vier vormen van zorg (thuiszorg, revalidatie, wonen en behandeling en therapie) in het gebied rond de zuidelijke Veluwe. Meer specifiek in de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Veenendaal en Wageningen.

Activiteit A: Opella wil met de SOW het indiceren en organiseren van de zorg in de wijk stroomlijnen. De wijkverpleegkundige indiceert en organiseert de zorg gericht op versterken van eigen regie en zelfredzaamheid van klanten en naasten. Om de deskundigheid van de wijkverpleegkundigen op het gebied van indiceren en organiseren van zorg en eenduidige indicatiestelling te bevorderen, zal Opella structurele intervisie en collegiale toetsing opzetten en borgen.

Activiteit F: de transitie naar digitale zorg en omgekeerde zorgprocessen met cliënt centraal (beschreven in het hoofdlijnen akkoord wijkverpleging 2019-2022) en het in control zijn, staan of vallen met een gedegen en gecontroleerde ICT omgeving. Steeds meer zorg kritische applicaties worden toegepast op de infrastructuur waardoor kwaliteit en beveiliging een hoog niveau behoeven. Vanuit deze SOW aanvraag wil Opella de acties die noodzakelijk zijn voor het verhogen van de beheersbaarheid, veiligheid en beveiliging van haar ICT basisinfrastructuur voor haar wijkzorg bekostigen. Hiervoor gaat Opella

  1. potentiële zorg verstoringen binnen de wijkverpleging inzichtelijk maken en
  2. deze risico’s voorkomen of mitigeren. Daarbij wil Opella van reactieve stellingname naar proactief meten en weten door o.a. een penetratietest, een risico analyse en vervolgens procesoptimalisatie. Daarmee wil Opella blinde vlekken op gebied van ICT beheersing en veiligheid verminderen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.