Verbeteren van zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten – Azora | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Verbeteren van zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten – Azora

Stichting Azora richt zich als aanbieder in de Achterhoek zowel op intra- als extramurale zorgvormen aan kwetsbare mensen. Voor wat betreft de extramurale wijkverpleging behoren gemeente Montferland en Oude IJsselstreek tot het adherentiegebied van Azora, waar 526 cliënten wekelijks worden voorzien van thuiszorg.

Doel:

Het doel wat betreft het verbeteren van de zelfredzaamheid richt zich op het trainen van thuiszorgmedewerkers, zodat ze cliënten waar nodig kunnen helpen bij het gebruik van het instrument. Eventueel samen met de cliënt en zijn of haar sociaal netwerk in beeld brengen,ondersteunen en monitoren teneinde (duurdere) zorg te voorkomen dan wel uit te stellen en de cliënt langer in eigen omgeving woonachtig te laten zijn. Het zelfredzaamheidsinstrument is dus voorliggend op de reguliere zorginzet. Nevendoel is om zorgtechnologie beter aan te laten sluiten bij de mate van zelfredzaamheid van de cliënt en zijn of haar omgeving.

Hiervoor zal het zelfbeoordelingsinstrument 'Mijn ZRM' worden ingezet.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.