Verbetering van de milieuprestaties van RWZI Willem Annapolder door slibdesintegratie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Verbetering van de milieuprestaties van RWZI Willem Annapolder door slibdesintegratie

Slibvergisting is gemeengoed bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft in dit project een technologie beproefd die een nog veel hoger vergistingsrendement beloofde: slibdesintegratie. Elders in Europa, en ook in Nederland, was al enige ervaring met deze technologie. In al die gevallen was de slibstroom echter van een substantieel andere kwaliteit.

Aanleiding: ontwikkelingen voor verdere vergisting slib
Bij rioolwaterzuiveringsinstallaties komen altijd grote hoeveelheden zuiveringsslib vrij. Dit wordt over het algemeen vergist, waarbij biogas wordt opgewekt. De reststroom die achterblijft wordt doorgaans ontwaterd en verbrand. Er is onder andere Duitsland een technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt om slib nog verder te vergisten. Daardoor kan uit dezelfde hoeveelheid slib 25 tot 35 procent meer biogas worden gehaald. Het volume en de omvang van de reststroom nemen hierbij bovendien sterk af. Dat scheelt fors in de verbrandingskosten.

Project: slibdesintegratie bij rioolwaterzuiveringsinstallatie
Het Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft met ondersteuning van Grontmij Nederland, een demonstratieproject met deze technologie uitgevoerd bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Willem Annapolder. Het gaat om slibdesintegratie. In Nederland was nauwelijks ervaring hiermee. Bij de RWZI Land van Cuijk is ook slibdesintegratie toegepast, maar de samenstelling van dat slib is totaal anders dan bij de Willem Annapolder.

Resultaat: minder schuimvorming en meer vergistingscapaciteit
Een mogelijk nevenvoordeel van slibdesintegratie was dat bij de vergisting minder schuimvorming optrad. Daardoor zou het proces minder gauw verstoord raken en zou het effectieve volume van de vergistingstanks toenemen. In het geval van de Willem Annapolder leefde de hoop dat er zoveel extra vergistingscapaciteit beschikbaar kwam dat ook het slib uit een nabijgelegen RWZI zou worden meevergist.

De marktpotentie van deze technologie was voor de Nederlandse situatie hoog. De verwachte terugverdientijd is mogelijk minder dan 6 jaar. Naar verwachting zou slibdesintegratie in 2015 bij ongeveer 40 procent van de RWZI’s kunnen plaatsvinden. Dit levert een (extra) energiebesparing op van 3,6 PJ per jaar.

Titel Verbetering van de milieuprestaties van RWZI Willem Annapolder door slibdesintegratie
Penvoerder Waterschap Zeeuwse Eilanden
Contactpersoon Grontmij Nederland, dhr. L.L. Luning (gevolmachtigde)
Adres Postbus 203, 3730 AB De Bilt
Telefoonnummer 030 – 220 79 11 (algemeen) of 030 – 220 79 16 (rechtstreeks)
E-mail luchien.luning@grontmij.nl
Website -
Partners -
Looptijd april 2005 – januari 2007
EOS-regeling DEMO Nieuw gas/schoon fossiel
Projectnummer DEMO01020

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/DEMO01020.pdf

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.