Vergassen van natte biomassa in superkritisch water | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Vergassen van natte biomassa in superkritisch water

Biomassa kan op twee manieren duurzaam worden benut: door directe inzet bij de productie van elektriciteit en warmte, en door raffinage tot duurzame grond- en brandstoffen. Natte biomassa is voor de productie van energie echter minder geschikt. Weliswaar kan djeze vergist worden, maar de opbrengst daarvan is beperkt. Een nieuw perspectief biedt superkritische vergassing.

Aanleiding: geen dure compressie meer nodig
Bij superkritische vergassing wordt natte biomassa (70 – 90% vocht) opgelost in superkritisch water, waarbij een energierijk mengsel ontstaat van waterstofgas, methaan, koolmonoxide en kooldioxide. De omzetting is vrijwel volledig en er ontstaan in tegenstelling tot conventionele vergassing van droge biomassa geen teren bij. Omdat de gassen op een hoge druk vrijkomen (250 – 300 bar), is ook geen dure compressie nodig voor eventuele nageschakelde processen. De mogelijkheden van de technologie zijn eerder in 2004 onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat het proces economisch haalbaar lijkt in kleinschalige toepassingen. Door verdere conversie/bewerking van het geproduceerde gas leken meerdere eindproducten mogelijk. De fundamentele verschijnselen die bij het proces een rol spelen, werden echter onvoldoende begrepen waardoor een goede proces- en reactorontwikkeling werd belemmerd.

Project:
Dit project wilde hierin verandering brengen omdat het mogelijk werd, met behulp van de geavanceerde laboratoriumfaciliteiten die de afgelopen jaren waren ontwikkeld, een beter inzicht te krijgen in de achtergronden van superkritische vergassing van natte biomassa. Daarnaast is niet alleen gekeken naar de productie van waterstofrijk gas, maar ook naar de productie van biobrandstoffen als dimethylether. Uiteindelijk zou het project een proces- en een reactorontwerp opleveren.

Winst: 20 PJ in 2020 en 100 PJ in 2040
Jaarlijks komt in Nederland 15 miljoen ton natte biomassa vrij. Dit heeft een energiepotentieel van circa 500 PJ per jaar. Een schatting van de bijdrage van superkritische vergassing aan de duurzame-energiedoelstellingen is 20 PJ in 2020 en 100 PJ in 2040.

Titel Vergassen van natte biomassa in superkritisch water
Penvoerder TNO Industrie en Techniek
Contactpersoon de heer J.A. Zeevalkink
Adres Postbus 342, 7300 AH APELDOORN
Telefoonnummer 055 - 549 37 44
E-mail jan.zeevalkink@tno.nl
Website www.tno.nl
Partners Universiteit Twente, Biomass Technology Group en Sparqle International BV
Looptijd 1 januari 2007 - 31 december 2010
EOS-regeling Lange Termijn
Projectnummer LT05020


Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.