Vergisting 2.0 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Vergisting 2.0

Doel:
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een proces dat lignocellulosehoudende biomassa toegankelijk maakt voor vergisting, waardoor een tweemaal zo hoge gasopbrengst kan worden gerealiseerd in dezelfde vergister, in dezelfde tijd, tegen lagere kosten.

Korte omschrijving:
Het toegankelijk maken van dit type biomassa gebeurt door een gecombineerde ontsluiting en enzym-technologie. De ontsluiting vindt plaats door toepassing van oververhitte stoom (eventueel in aanwezigheid van een katalysator) waardoor na vervolgbehandeling met specifieke enzymen minstens 80% van de in de lignocellulose aanwezige polysacchariden kunnen worden omgezet in monosacchariden.

Aanleiding:
Er bestaat een groeiende behoefte en noodzaak om biogas te produceren uit biomassa, zoals mest, cosubstraten, GFT-afval, bermgras en natuurgras. De trage en onvolledige omzetting van dit type lignocellulosehoudende biomassa vermindert de economische haalbaarheid van vergisting. Het verschil tussen hoge kosten voor vergisting en van de lage marktwaarde van het geproduceerde biogas moet worden gecompenseerd. Een snellere en meer volledige vergisting van de uitgangsmaterialen kan uitkomst bieden.

Resultaat:
Dit project resulteert in een voorbehandelingstechnologie waardoor de biogasopbrengst per ton biomassa verdubbelt en de productiekosten met 15 cent per m3 groen gas vermindert.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.