Vergisting van 25.000 ton maïs in Midden-Drenthe | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Vergisting van 25.000 ton maïs in Midden-Drenthe

In Drenthe heeft een akkerbouwbedrijf een installatie in gebruik genomen voor de vergisting van (energie)maïs. Het is de eerste installatie in zijn soort in Nederland. Gezien de grote investering, waren er voor het bedrijf nogal wat risico’s aan verbonden. Het perspectief was echter ook aantrekkelijk: duurzame-energieproductie als een nieuwe bedrijfsactiviteit die de continuïteit van het bedrijf kon waarborgen.

Project: ontwikkeling nieuwe bedrijfsactiviteit; vergisting van mais
In het buitengebied van het dorp Nieuweroord in de gemeente Midden-Drenthe ligt het akkerbouwbedrijf van de maatschap Kloosterman-Ringeling. Om de continuïteit van de onderneming te verzekeren, wilde de onderneming een nieuwe bedrijfsactiviteit ontwikkelen. Als grote voorstanders van duurzame energie kwam vergisting van energiemaïs in beeld. Die techniek wordt in onder andere Oostenrijk al toegepast. In Nederland was er echter nog geen ervaring mee. Dat gold ook voor de teelt van energiemaïs. Daarom heeft de maatschap nu een demonstratieproject uitgevoerd.

Voor het ontwerp van de vergistingsinstallatie is uitgegaan van een verwerkingscapaciteit van 25.000 ton maïs per jaar. Er werden gefaseerd twee of drie lijnen opgezet om deze capaciteit te bereiken. Voor de opslag van de maïs is een loods aangelegd, van waaruit de maïs automatisch naar de vergisters is gevoerd. Ook kwam er een naopslag/vergister. Verder is er een noodvoorziening voor de opslag van mest voor eventuele bijsturing van het proces.

Het proces is opgestart met digestaat uit andere bestaande maïsvergisters. Het totale vermogen van de installatie is 1,5 MW. De maatschap teelde zelf een deel van de energiemaïs telen, maar wilde ook een deel inkopen. De mest kwam van buiten de regio.

Technische en financiële risico’s
Aan het project waren voor de maatschap grote technische en financiële risico’s verbonden. De haalbaarheid lijkt goed, maar moest zich in de praktijk nog wel bewijzen. Een belangrijk aspect hierbij was bovendien dat een installatie zichzelf niet op gang houdt en bestuurt. De ondernemers moesten ervaring opdoen en gevoel ontwikkelen voor de manier waarop ze uit de vergistingsinstallatie het hoogste rendement konden halen. Het verbouwen van energiemaïs vereiste eveneens specialistische kennis. Welke rassen bestaan er en wat stellen die voor teelteisen? Die kennis was nodig om op een efficiënte manier voldoende vergistbaar gewas te produceren. Ook de aansluiting bij andere teelten, onder meer in relatie tot de arbeidsbehoefte, was ten tijde van het project nog onbekend.

Installatie als inspiratiebron
Het was bedoeling om uitgebreid over de ervaringen met de vergisting van energiemaïs te gaan communiceren. Dit kon veel andere agrarische ondernemers stimuleren om ook met deze of een andere vorm van duurzame-energiewinning aan de slag te gaan.

Titel Vergisting van 25.000 ton maïs in Midden-Drenthe
Penvoerder Maatschap Kloosterman-Ringeling
Contactpersoon DLV Subsidieadvies, ing. R.J.A. Korten MSc. (gevolmachtigde)
Adres Postbus 7001, 6700 CA Wageningen
Telefoonnummer 0317 – 49 15 40 (algemeen) of 06 – 10 92 53 09 (rechtstreeks)
E-mail r.j.a.korten@dlv.nl
Website www.mest-vergisting.nl
Partners -
Looptijd juli 2005 – juni 2008
EOS-regeling DEMO Biomassa
Projectnummer DEMO01029


Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.