Verse mest uit bestaande stallen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Verse mest uit bestaande stallen

Doel:
Doelstelling van dit project is het ontwerpen en beproeven van een techniek om in bestaande stallen met roostervloeren de mest zo snel mogelijk uit de stallen te transporteren.

Korte omschrijving:
De inhoudelijke aanpak van dit project bestaat uit vier werkpakketten:
1. Analyse van de huidige staltypen, inclusief de biogasproductie van de mest van uiteenlopende versheid/ouderdom;
2. Analyse van de oplossingsrichtingen voor de afvoer van de mest, in interactie van de huidige staltypen. Keuze van de beste oplossing.
3. Experiment van de beste oplossing bij (een deel van) een rundveestal;
4. Rapportage en communicatie.


Aanleiding:
Er zijn nog heel veel stallen met roostervloeren, die de mest onder de vloer opvangen met alle negatieve consequenties op het gebied van dierenwelzijn, emissies en mogelijkheden tot vergisting/verwerking van de mest. De vraag is welke techniek kan worden ontwikkeld om in deze bestaande stallen de mest zo snel mogelijk uit de stallen te krijgen, binnen de randvoorwaarden van dierenwelzijn, stabiliteit van de constructie en kosten.

Resultaat:
Het resultaat is een beproefde experimentele opstelling in een deel van een rundveestal, waarmee mest zo snel mogelijk getransporteerd kan worden naar een vergister. Door dagverse mest in te voeren in een vergister stijgt de gasopbrengst en worden methaanemissies zo veel mogelijk vermeden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.