Verticaal Zanddicht Geotextiel | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Verticaal Zanddicht Geotextiel

Nederland heeft ca. 18.000 kilometer aan dijken die Nederland beschermen tegen overstromingen. Door opwarming van de aarde is het faalmechanisme piping een steeds grotere uitdaging geworden. De TKI Deltatechnologie heeft in het kader van het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) aan marktpartijen gevraagd om mee te denken in de bescherming van Nederland (cluster flood risk management en het thema waterveiligheid). Verticaal zanddicht geotextiel is een effectieve methode tegen piping, echter de huidige systemen zijn enkel geschikt voor lange rechte stukken buiten de gebouwde omgeving. Dit komt doordat bestaande technieken niet kunnen omgaan met bochten, gemalen, variaties in diepte en obstakels zoals bomen. Daarnaast kan bij de bestaande plaatsingsmethodes niet geverifieerd worden op plaatsing op de juiste diepte en juiste verticale positionering. Hierdoor wordt nu vooral gebruik gemaakt van open ontgraving om verticaal zanddicht geotextiel te plaatsen binnen de gebouwde omgeving. Een dure en arbeidsintensieve methode. Hakkers heeft de ambitie om een innovatieve methode te ontwikkelen om verticaal zanddicht geotextiel in te brengen met een hoge mate van flexibiliteit en verificatie op correcte plaatsing binnen de gebouwde omgeving middels een prefab systeem. Alvorens dit middels een innovatieproject te ontwikkelen wil Hakkers eerst onderzoeken of het technisch en economisch haalbaar is om dit innovatieve inbrengsysteem voor verticaal zanddicht geotextiel te ontwikkelen. Waarbij knelpunten opgelost moeten worden op het gebied van de inbrengmethode, zonder verschuiving en schade plaatsen van geotextiel en onderling verbinden van stroken geotextiel. Na een succesvolle afronding van dit onderzoek wordt de ontwikkeling gestart.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.