Verticale-as windturbine met composiet mast, in een micro-grid en binnen een bebouwde omgeving | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Verticale-as windturbine met composiet mast, in een micro-grid en binnen een bebouwde omgeving

Nederlandse gemeenten voelen een grote verantwoordelijkheid bij de energietransitie, waar wind op land een belangrijk onderdeel van uit maakt. Bij de plaatsing van reguliere windturbines met een horizontale as lopen gemeentes aan tegen regelgeving en weerstand van omwonenden. In de huidige situatie duurt de uitvoering van wind-op-land projecten daardoor lang of worden projecten helemaal niet gerealiseerd. Daarnaast is de materiaalkeuze voor de bouw van de windmolenmast beperkt, en kennen de bestaande materialen enkele nadelen. De mast wordt momenteel vervaardigd uit staal of beton (of een combinatie hiervan). Een nadeel van staal is dat het aan corrosie onderhevig is, en dat het een relatief zwaar materiaal is. Een nadeel van beton is dat er een zware constructie nodig is om de benodigde sterkte en stijfheid te bereiken. Deze nadelen leiden tot hoge bouw- en onderhoudskosten. Daarnaast leidt een hoog materiaalgewicht er toe dat dat de omgeving veel hinder ondervindt gedurende het bouwproces. twee in Zuid-Holland gevestigde bedrijven werken binnen dit project aan een oplossing, dat bestaat uit de ontwikkeling van een verticale windturbine met een composiet mast. Het ontwerp biedt minder geluids-, schaduw- en zichtbeperkingen door de beperkte hoogte. Ook worden de risicocontouren sterk verminderd, waardoor bredere inpassing mogelijk wordt. Composiet is lichter dan staal en beton, waardoor een composiet mast eenvoudiger en goedkoper te plaatsen is. Ook zijn de kosten van onderhoud lager, omdat er tijdens de exploitatie nauwelijks een nabehandeling nodig is. Met dit project wil het consortium aantonen dat het mogelijk is om decentraal, in een micro grid, windenergie op te wekken binnen de bebouwde omgeving. Het einddoel van dit project is een marktrijp product: De TULYP Windmill met composiet mast, welk in samenwerking met de gemeente Rotterdam is gedemonstreerd op de werklocatie van het dienstverleningsbedrijf Roteb Rotterdam

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.