Verwerking van plastic zwerfvuil uit water | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Verwerking van plastic zwerfvuil uit water

Vervuiling in het water is een bedreiging voor de watersystemen, de doorvoeren, de zeeën en oceanen, de kwaliteit van zowel het zoet als zout water, voor zowel mens als dier in hun leefomgevingen. Om de afvoerfunctie van de rivieren in stand te houden is het, zeker in dichtbevolkte delta’s en daarin gelegen megasteden, van groot belang plasticvervuiling te verhelpen. Het doel van dit project is het op rendabele wijze verwijderen van plastic uit de waterwegen in Vietnam te beginnen bij Ho Chi Minh City. Door het verwijderen van plastic zwerfvuil zal het water schoon zijn, verstoppingen worden verholpen en de veiligheid bevorderd worden. Hierbij wordt de verwerking van het plastic zwerfvuil getoetst aan economische, juridische en technische haalbaarheid door meetbare, acceptabele, realistische en tijdgerelateerde informatie door gebruik te maken van het TMO (Thermo-Mechanische Omzetting) systeem. Deze unieke toe te passen technologie zou een antwoord kunnen zijn op de toename in plastic zwerfvuil in het aquatisch milieu wereldwijd. Voor dit project is een samenwerkingsverband opgericht waarbij de Stichting Global Delta gericht is op het uitvoeren van onderzoek en ontwikkelingen die leiden tot schonere rivieren en zeeën en het Instituut voor Milieuvraagstukken (interdisciplinair instituut van de Vrije Universiteit) expertise heeft op het gebied van diversiteit en complexiteit in de milieuproblematiek. Beide partners in dit project willen kennis opdoen over de mogelijke oplossing van plastic zwerfvuil in water. Na behaalde resultaten wordt in een businessplan een voorstel geschreven ten aanzien van investeerders voor verdere opschaling. Bij gebleken haalbaarheid is dit project voor herhaling vatbaar op andere locaties (internationaal) met gelijkwaardige problematiek rondom plastic zwerfvuil. Het project is opgebouwd uit verschillende werkpakketten: Projectmanagement, Info verzamelen/samenvatten, kaderen, kosten-baten analyse, workshops en een eindrapport.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.