Visie op technologie in de zorgverlening | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Visie op technologie in de zorgverlening

Santé Partners is actief in vijf regio's: Arnhem e.o., Bommelerwaard, Gelderse Vallei, Rivierenland en Utrecht e.o..

Op dit moment wordt er bij Santé Partners nog in beperkte mate gebruik gemaakt van e-health oplossingen. Santé Partners vindt het belangrijk om hier verandering in te brengen, omdat de inzet van e-health een belangrijke rol kan spelen in de opgaven die er liggen op het gebied van ouderenzorg en voor Santé Partners specifiek.

Santé Partners wil als dienstverlener op het gebied van ouderenzorg de uitdagingen die er liggen op het gebied van zorgpersoneel het hoofd bieden en ook manieren vinden om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Daarnaast speelt specifiek voor Santé Partners dat er een relatief grote uitstroom is van medewerkers. Een visie op de inzet van e-health en hoe e-health kan bijdragen aan de antwoorden op deze uitdagingen is noodzakelijk.

Santé Partners heeft i.s.m. een externe partij gekozen voor een aanpak die vaker gebruikt is in de ouderenzorg. De aanpak waar in workshops, samen met medewerkers, wordt gebouwd aan de e-health visie geeft niet alleen richting, maar zorgt tegelijkertijd voor draagvlak. Draagvlak dat hard nodig is om succesvol e-health initiatieven te kunnen opschalen.

Santé Partners is ervan overtuigd dat een visie vooral antwoord moet geven op hoe je een organisatie wordt waarin e-health initiatieven structureel worden ingebed in het primaire proces. De keuze voor een specifieke technologie is hieraan ondergeschikt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.