Visievorming digitalisering: weet hoe je leeft | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Visievorming digitalisering: weet hoe je leeft

De stichting Weet hoe je Leeft biedt als leer- en werkbedrijf zonder winstoogmerk dagbesteding aan mensen met een verstandelijke en/of aanverwante beperking en vergroten daarmee de zelfstandigheid en sociale zelfredzaamheid van hun 'deelnemers'.

Door het toepassen van verschillende digitale mogelijkheden en training menen zij hun deelnemers een meer optimaal aanbod te bieden om ook vanuit huis deel te kunnen nemen aan de dagbesteding. Daarop aansluitend menen zij ook een voortrekkersrol te kunnen spelen in het standaardiseren van de informatievoorziening tussen professionals, (wettelijke) vertegenwoordigers van de deelnemers, het netwerk van de deelnemers en andere partners.

Op dit moment is bij Weet hoe je Leeft nog onvoldoende kennis over wat al de belanghebbenden denken, weten en willen als het om digitalisering gaat. Die inzichten zijn voor Weet hoe je Leeft erg belangrijk. Daarom komen ze graag in aanmerking voor deze subsidie om de tijd vrij te kunnen maken van zichzelf en de partners om dat inzicht te verkrijgen middels semigestructureerde gesprekken. Dat inzicht geeft Weet hoe je Leeft de informatie die nodig is om een gedragen en realistische visie te hebben op hoe digitalisering kan bijdragen aan hun werk en de zelfstandigheid en sociale zelfredzaamheid van hun deelnemers.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.