Visievorming e-health – Cosis | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Visievorming e-health – Cosis

Cosis helpt kwetsbare mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven. Samen met cliënten worden kleine stappen gemaakt. Dit doet Cosis in de provincies Drenthe en Groningen. Middenin de samenleving, dichtbij de mensen die worden geholpen vanuit circa 260 locaties. Circa de helft is intramurale zorg (beschermd wonen), de andere helft is ambulante zorg voor volwassenen en (met name ambulante) zorg aan kind, jeugd en gezin.

Deze visievorming richt zich primair op het vormen van een gedragen visie op de ambulante (extramurale) zorg van Cosis. Het doel is om een gedragen visie te ontwikkelen over hoe e-health bij mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking kan bijdragen aan een grotere kwaliteit van leven en langer zelfstandig thuis wonen. Naast de eigen organisatie wordt ook aandacht besteed aan het vanuit de regiovisie oppakken van e-health.

Cosis staat voor zowel eigen als regionale opgaven. Deze opgaven kunnen grofweg worden onderverdeeld in twee categorieën:

  • Enerzijds het blijven bieden van hoogwaardige, complexe en specialistische zorg aan cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag;
  • Anderzijds een tekort aan medewerkers om aan de huidige en toekomstige zorgvraag te kunnen voldoen.

Cosis is bezig met visievorming en gaat pilots opzetten om nieuwe vormen van zorg aan te bieden. Voorbeelden hiervan zijn het 'digitaal tenzij team' en 'Koen gaat het samen doen' binnen het cluster ambulant, waarbij cliënten zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen met digitale ondersteuning. Een ander voorbeeld is het op te zetten project binnen het cluster Kind, Jeugd en Gezin met persoonsgebonden sensors om bij te dragen aan meer zelfstandigheid.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.